Petras BARONAS
  Gimimo data: 1959-01-02
Gimimo vietovė: Tomskas (Rusija)

Trumpai:
Dailės pedagogas, verslininkas, vadovas, mecenatas

2019-07-29   |   Spausdinti

Seneliai: Povilas Baronas iš Butėnų – žemdirbys ūkininkas, kaimo seniūnas, ir Marijona Baronienė (1884 – po 1960) – žemdirbė ūkininkė, 1947–1960 m. tremtinė Tomsko srityje. Tėvai: Juozas Baronas (1923–2000) iš Butėnų – amatininkas stalius, 1945–1964 m. politinis kalinys ir tremtinys Sibire (Rusija), ir Anelė Šeibokaitė-Baronienė (1927–2001) iš Želvos apylinkių – 1951–1964 m. tremtinė, darbininkė. Augo dviejų vaikų šeimoje. Sesuo Vida Baronaitė-Braznauskienė (g. 1961 m.) – siuvėja. Dėdė (tėvo brolis) Povilas Baronas-Briedis (1910–1948) – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas, pusbrolis (tėvo brolio Povilo sūnus) Albertas Baronas (g. 1939 m.) – mokslininkas istorikas kultūrologas.

Augo Tomske lietuvių tremtinių šeimoje, kol 1964 m. su tėvais ir seserimi grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Šiauliuose, kur gyvena iki šiol.

1966–1977 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais išryškėjus polinkiams dailei, 1971–1975 m. baigė Šiaulių vaikų dailės mokyklą, taip pat aktyviai sportavo – irklavo kanoją, buvo kandidatas į sporto meistrus. 1977–1978 m. Šiaulių 13-ojoje profesinėje technikos mokykloje įgijo frezuotojo specialybę.

1978–1980 m. P. Baronas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniuose daliniuose Rygoje (Latvija) ir Kaliningrade (Rusija), 9 mėnesius tarnavo karo zonoje Afganistane.

1980–1981 m. jis dirbo Šiaulių statybos tresto komunaliniame ūkyje dailininku, 1981–1986 m. buvo Šiaulių ligoninės stalius.

Dirbdamas 1981–1986 m. jis studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete, apsigynė diplominį darbą "Dekoratyvinė medžio skulptūra" ir įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojo išsilavinimą. Studijų metais jis buvo išrinktas instituto komjaunimo organizacijos komiteto nariu, buvo Studentų statybinio būrio vadas.

1986–1988 m. P. Baronas dirbo Šiaulių 18-ojoje vidurinėje mokykloje darbų mokytoju, 1988–1989 m. buvo Šiaulių 10-osios vidurinės mokyklos darbų mokytojas.

1989 m. jis pasitraukė iš pedagoginio darbo, 1989–1990 m. buvo kooperatyvo "Topolis" dailininkas apipavidalintojas.

1990 m. jis įsteigė individualią įmonę, yra jos savininkas, ėmėsi siuvimo ir prekybos.

1990 m. su partneriais P. Baronas įkūrė tikrąją ūkinę bendriją "Salda" (vėdinimo įrangos prekyba, vėliau gamyba), 1990–2000 m. buvo jos tikrasis narys ir vadovas. 2000–2009 m. jis buvo Barono tikrosios ūkinės bendrijos "Salda" vadovas. Pertvarkius įmonę, nuo 2009 m. jis yra uždarosios akcinės bendrovės "Salda" (vėdinimo įrangos gamyba) savininkas ir direktorius. Jo vadovaujama įmonė pelnė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Lietuvos eksporto prizą (2005 m.).

1998–2005 m. P. Baronas buvo Šiaulių verslininkų klubo "Tavola" narys, 2001–2002 m. ėjo šio klubo prezidento pareigas. Nuo 2000 m. jis yra Šiaulių Lions klubo "Alka" narys, 2006 m. buvo šio klubo prezidentas.

Nuo 2006 m. jis buvo Lietuvos pramonininkų asociacijos Šiaulių skyriaus narys, yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys.

1990 m. susigrąžinęs 18 hektarų senelių žemės Butėnuose (Anykščių r.), jis įsteigė privatų valstiečio ūkį ir yra ūkininkas. Atgautame sklype jis su šeima įrengė kaimo turizmo sodybą "Barono vila". Iki 2015 m. jis buvo Butėnų kaimo bendruomenės pirmininkas.

Nuo 2013 m. rudens P. Baronas yra išrinktas Svėdasų seniūnijos Butėnų seniūnaitijos seniūnaičiu.

P. Baronas yra Svėdasų krašto kultūrinių iniciatyvų mecenatas. Jis remia svėdasiškių leidinius, Svėdasų krašto muziejų ir biblioteką, padėjo joje įrengti Meno galeriją. 2018 m. jis nusipirko baigiantį sugriūti Svėdasų dvarą ir jį atkuria.

Jis apdovanotas Šiaulių apskrities viršininko Garbės ženklu "Už nuopelnus Šiaulių apskričiai" (2007 m.). Jis yra Šiaulių Didždvario gimnazijos projekto "Drąsinkime ateitį" Garbės galerijos narys. Jo įkurta ir plėtojama kaimo turizmo sodyba "Barono vila" pelnė vieną pirmųjų apdovanojimų "Anykščių turizmo gilę" kaip Kūrybiškiausiai veikianti kaimo turizmo sodyba (2016 m.), buvo įvertinta Lietuvos kurortų asociacijos prizu "Vasaros liūtas-2019" rekreacinio ir kaimo turizmo puoselėtojo nominacijoje (2019 m.).

Laisvalaikį skiria tapybai ir skulptūrai, lankosi dailės parodose, skaito istorines knygas, medžioja.

Vedė 1983 m., žmona Rūta Masiokaitė-Baronienė (g. 1961 m.) iš Vilniaus – dailės pedagogė, verslininkė, kaimo turizmo sodybos "Barono vila" šeimininkė. Vaikai: Mykolas Baronas (g. 1984 m.) – ekonomistas, vadybininkas, Ugnė Baronaitė (g. 1988 m.) – viešbučio vadybininkė.

Išleista P. Barono biografinė knyga "Gyvenimo kelias – 50 : būsiu laimingas... dabar : jubiliejinė knyga-dovana" (2009 m.). Išsami P. Barono biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).