Ligita MATULIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Narbutaitė
Gimimo data: 1971-07-12
Gimimo vietovė: Ažuožerių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Bibliotekininkė, kraštotyrininkė, visuomenininkė

2022-10-26   |   Spausdinti

Tėvai: Romualdas Narbutas (1940–2009) ir Angelė Ilekytė-Narbutienė (g. 1946 m.). Brolis Gražvydas Narbutas (g. 1966 m.).

1989 m. baigė Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla). 1989–1991 m. mokėsi Rokiškio kultūros mokykloje (dabar – Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas), įgijo bibliotekininkės specialybę.

Nuo 1991 m. iki šiol L. Narbutaitė-Matulienė dirba Anykščių rajono bibliotekų sistemoje.

1991–1992 m. ji dirbo Pašilių bibliotekoje vyresniąja bibliotekininke, 1992–2008 m. buvo Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (nuo 2007 m. – Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos) filialo Burbiškio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

Nuo 2008 m. iki šiol L. Matulienė yra Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus (nuo 2016 m. – Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus) vyresnioji bibliotekininkė. Ji atsakinga už bibliotekos krašto dokumentų fondo kaupimą.

Ji yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus narė (nuo 1993 m.), nuo 2008 m. – šio skyriaus pirmininkė. L. Matulienė organizuoja bibliotekoje bibliotekininkių senjorų susitikimus, sveikina senjoras jubiliejų progomis, švenčia įvairias tradicines šventes, kartu su kitais draugijos nariais planuoja ir organizuoja išvykas į teatrus, koncertus, muziejus. 2011–2013 m. ji buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė.

Nuo 1998 m. iki šiol L. Matulienė dalyvauja kraštotyros veikloje, nuo 2012 m. yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė.

Ji parengė kraštotyros darbus: "Tėvynės išsiilgusi širdis" (Burbiškio krašto tremtinių atsiminimai, 1999 m.), "Knygnešys Jonas Tumas 1856–1922" (2004 m.), "Gyvenimas yra toks koks yra" (apie kalbininką, literatą, vertėją Vytautą Vitkūną, 2007 m.), yra kelių teminių rinkinių bendraautorė. Ji sudarė tautodailininkų Jono Tvardausko ir Stanislovo Petraškos bei literato Alekso Navicko bibliografijas, kurios buvo publikuotos šiuos kūrėjus pristatančiuose leidiniuose "Jonas Tvardauskas : medžio drožyba" (2010 m.), "Stanislovas Petraška. Akmens tapyba" (2012 m.) ir A. Navicko "Metai – tartum viena diena" (2011 m.). Ji yra viena iš informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas" pirmosios dalies "Biografijos" (2016 m.) rengėjų ir viena iš leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas. Antroji dalis. Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.) sudarytojų.

L. Matulienė apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už profesinės bendruomenės narių telkimą ir sėkmingą vadovavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus veiklai (2011 m.). Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 80-mečio proga ji apdovanota Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos padėka (2017 m.). Ji apdovanota Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos padėka (2021 m.),

Jos veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga" (2018 m.).

Laisvalaikiu kolekcionuoja kišeninius kalendoriukus, savo kolekcijoje, pildomoje nuo mokyklinių metų, sukaupė per 3 tūkst. eksponatų.

Ištekėjusi, vyras Rimvydas Matulis. Duktė Akvilė Matulytė.