Donatas INIS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vasiliauskas
Gimimo data: 1988-12-26
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas

2022-06-13   |   Spausdinti

Tėvai: ? Vasiliauskas ir Rita Matiukaitė-Vasiliauskienė (g. 1963 m.) – tautodailininkė, muziejininkė. Sesuo Dovilė Vasiliauskaitė – dailininkė dizainerė, juvelyrė. Dėdė (motinos brolis) Robertas Matiukas (g. 1960 m.) – tautodailininkas medžio drožėjas ir juvelyras.

1996–2007 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Nuo mažens pradėjo piešti, domėjosi daile. 2009–2010 m. studijavo Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete grafinį dizainą. 2011–2015 m. studijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete tapybą, su pagyrimu baigė bakalauro studijas. Studijų metu jis gavo Prezidento Antano Smetonos vardinę stipendiją (2013 m.), 2013–2014 m. studijavo Jimei (Kinija) universitete. Studijuodamas jis gilinosi į senųjų tapybos meistrų Peterio Paulio Rubenso, Rembrandto ir kitų klasikinio realizmo atstovų kūrybą.

Nuo 2015 m. iki šiol D. Inis gyvena, dirba ir kuria Kaune.

2015–2017 m. jis tęsė studijas Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto magistrantūroje, įgijo dailės magistro išsilavinimą.

Nuo 2015 m. jis yra Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojas.

D. Inis įkūrė ir dėsto pirmojoje Lietuvoje klasikinio realizmo ateljė, atgaivindamas ir populiarindamas Lietuvoje pamirštus klasikinio realizmo mokyklos principus ir idėjas. Jo dailės kūriniai pasižymi realybės ir fantastikos motyvų samplaika, simboliniais minties raiškos būdais. Pastaruoju metu jo kūryboje dominuoja pokario kovų už laisvę, istorinės atminties, amžinybės, egzistencializmo, empatijos temos.

Profesines žinias jis gilina kūrybinėse dirbtuvėse, dailininkų pleneruose. Nuo 2015 m. D. Inis organizuoja kasmetinį jaunųjų dailininkų plenerą Niūronyse (Anykščių r.).

Jis kuria muzikos įrašų albumų viršelius Lietuvos ir užsienio grupėms.

D. Inis nuo 2010 m. dalyvauja grupinėse dailės parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse: Didžiojoje Britanijoje (2010 m.), JAV (2011, 2017 m.). Jis surengė keletą autorinių parodų, jo darbai buvo eksponuoti projekto "Vilnius – vartai į Aukštaitiją" dailės galerijoje (2011 m.).

D. Inio personalinės dailės parodos:

2010 m. – autorinė dailės paroda galerijoje "Kampas" Anykščiuose.

2013 m. – autorinė  piešinių paroda Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete Kaune.

2016 m. – autorinė paroda "Prisiminti" Kauno kultūros centre "Tautos namai" Kaune.

2017 m. – autorinė tapybos paroda XX a. vidurio lietuvių rezistencinės kovos tema "Vivos plango mortuos voco" ("Gyvuosius apraudu, mirusius šaukiu") Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke (JAV), Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone (JAV), Dailės muziejuje "Siela" Pasaulio lietuvių centre Lemonte (Čikaga, JAV).

2019 m. – autorinė tapybos paroda "Kur Jūs esate – mes buvome, kur Jūs būsite – mes esame" Anykščių kultūros centre.

2020 m. – autorinė tapybos paroda "Kur Jūs esate – mes buvome, kur Jūs būsite – mes esame" Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje Kaune.

D. Inis yra menininkų grupės "1390" narys. Jo kūriniai parduodami Lietuvos dailininkų interneto portaluose www.paveikslai.lt ir kitur.

Nuo 2021 m. jis yra Pasaulio anykštėnų bendrijos narys.

Išleistas jo kūrybos pristatymo albumėlis "Donatas Vasiliauskas. Tapyba / Paintings" (2017 m.).

Susituokė 2018 m. balandžio 6 d., žmona Laura Inytė – dizainerė. Po vedybų priėmė žmonos pavardę.