Paulina ZUKAITĖ
  Gimimo data: 1943-10-09
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė anglų kalbos mokytoja

2020-12-10   |   Spausdinti

Tėvai: Ignas Zukas – žemdirbys, amatininkas dailidė, miręs 29 metų, ir Elena Brokartaitė-Zukienė – amatininkė siuvėja. Tėvui anksti mirus, užaugo vienintelis vaikas šeimoje.

1950–1961 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1962–1967 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo anglų kalbos ir istorijos mokytojos išsilavinimą. Studijuodama aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Nuo 1967 m. iki šiol P. Zukaitė gyvena Kavarske.

1967–2011 m. P. Zukaitė dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje (nuo 1996 m. – Jono Biliūno gimnazijoje) anglų kalbos mokytoja, kol išėjo į pensiją. Šioje mokykloje ji išleido keturias savo auklėtinių abiturientų klases (1974, 1982, 1984 ir 1994 m.).

1967–1968 m. ji buvo ir Ažuožerių aštuonmetės mokyklos anglų kalbos mokytoja, 1978 m. pavasarį trumpai dirbo ir Kurklių vidurinėje mokykloje anglų kalbos mokytoja.

Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje ji organizavo jaunųjų turistų būrelio veiklą ir dešimtmetį jam vadovavo, įkūrė anglų kalbos klubą, vasaromis dirbdavo moksleivių darbo ir poilsio stovyklose kaip stovyklos viršininkė.

P. Zukaitė buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.), Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1977 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji buvo apdovanota "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu dirba sode, mėgsta keliauti.

P. Zukaitės prisiminimai publikuoti rinkinyje "Anykščių Jono Biliūno gimnazija" (sudarė Gintaras Ražanskas, 2020 m.).