Povilas GRUMBINAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Ąžuolas
Gimimo data: 1924-03-26
Gimimo vietovė: Pavarių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2023-03-06   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Grumbinas (1891–1924) iš Peslių ir Barbora Jurginytė-Grumbinienė (1901–?) iš Pavarių – žemdirbiai smulkūs ūkininkai, turėjo 1 hektarą žemės. Augo dviejų vaikų šeimoje. Sesuo Domicelė Grumbinaitė-Žibutė-Sapkauskienė (1922–1999)  – laisvės gynėja, partizanų ryšininkė.

1924 m. kovo 29 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo jos vikaras Boleslovas Beinoravičius, krikštatėviais buvo Jurgis Jurginis ir Ona Jurginytė.

Tėvui anksti mirus, sūnų ir dukterį užaugino viena našlė motina.

Pokario metais P. Grumbinas išėjo partizanauti, buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 1949 m. sausio pabaigoje žuvus Jonui Staškevičiui-Aušrai, jis buvo paskirtas Jovaro kuopos Užugirio būrio vadu.

Žuvo 1949 m. rugsėjo 24 d. Ažuožerių kaime (Anykščių r.) – pateko į pasalą ir buvo nukautas. Palaikai buvo užkasti Popo šilelyje Anykščių priemiestyje Janydžiuose. Vėliau sesuo juos slapta palaidojo Andrioniškio kapinėse.