Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Nijolė VANAGIENĖ
2013-11-16

Vardas: Nijolė
Pavardė: VANAGIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Mogilaitė
Gimimo data: 1950-06-21
Gimimo vieta: Jokūbėliškio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Ekonomistė, savivaldos organizatorė


1957–1960 m. mokėsi Elmininkų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1960–1968 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje.

1968–1969 m. N. Mogilaitė dirbo Elmininkų pradinėje mokykloje mokytoja. 1970–1974 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus sekretorė, buhalterė, 1974–1978 m. – Lietuvos komjaunimo Anykščių rajono komiteto įskaitos vedėja.

1970–1976 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo buhalterės išsilavinimą.

1978–1986 m. N. Vanagienė dirbo Kupiškio rajono "Šviesos" kolūkyje buhaltere, ekonomiste.

Nuo 1986 m. ji gyvena Skiemonyse (Anykščių r.).

1986–1992 m. ji buvo Anykščių rajono Skiemonių kolūkio vyriausioji ekonomistė, pirmininko pavaduotoja politiniam masiniam darbui, 1992–1997 m. – Skiemonių žemės ūkio bendrovės pirmininkė, 1997–2000 m. – Skiemonių agroserviso kooperatyvo valdybos pirmininkė.

2000–2011 m. N. Vanagienė buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Skiemonių seniūnijos seniūnė, kol išėjo į pensiją.

Ji yra Anykščių moterų klubo Skiemonių skyriaus pirmininkė.

N. Vanagienė buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narė, nuo 2003 m., partijoms susijungus, yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė. 1997–2000 m. ji buvo išrinkta Anykščių rajono tarybos nare Lietuvos demokratinės darbo partijos sąraše.

Laisvalaikiu skaito, sprendžia kryžiažodžius, mezga, grybauja.

Buvo ištekėjusi, vyras Petras Vanagas (1946–2013) – sandėlininkas. Liko našlė. Vaikai: Ramūnas Vanagas (g. 1976 m.) – mokslininkas teisininkas, teisės pedagogas, Kristina Vanagaitė (g. 1977 m.) – mokslininkė pzichologė.