Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas JANIŠIUS
2023-01-27

Vardas: Jonas
Pavardė: JANIŠIUS
Gimimo data: 1952-06-19
Gimimo vieta: Dejūnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Agronomas vadovas, verslininkas


Tėvas Kazys Janišius – žemdirbys. Brolis Leonas Janišius (g. 1957 m.) – inžinierius.

1970 m. baigė Kurklių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, ją baigė su pagyrimu ir įgijo agronomo išsilavinimą.

1975–1980 m. J. Janišius dirbo Anykščių rajono Naujasodžio tarybinio ūkio (Staškūniškis) vyriausiuoju agronomu.

Paskirtas 1980 m. balandžio 18 d., 1980–1989 m. jis buvo Anykščių rajono Staškūniškio tarybinio ūkio (II Svirnai) direktorius, 1989 m. dirbo Anykščių rajono Sodininkystės tarybinio ūkio (Ažuožeriai) direktoriumi. Po šio ūkio reorganizavimo 1989–1992 m. jis buvo Ažuožerių sodininkystės kolūkio pirmininkas, kol šis ūkis iširo.

1992–2001 m. J. Janišius vertėsi įvairiais kaimo verslais. 1992–1996 m. jis buvo individualios ūkinės-komercinės įmonės "Sodžius" savininkas, kol šią įmonę likvidavo. 1995 m. įsteigęs uždarąją akcinę bendrovę "Ajonė" (mažmeninė prekyba), J. Janišius buvo jos direktorius, turėjo nespecializuotas maisto ir pramonės prekių parduotuves Anykščiuose, Kurkliuose, Staškūniškyje, Ažuožeriuose ir kitur, kol 2001 m. šią veiklą sustabdė, o įmonę likvidavo. 2001 m. jis trumpai buvo uogų ir vaisių augintojų kooperatyvo "Avuoga" direktorius.

Nuo 2001 m. iki šiol J. Janišius yra akcinės bendrovės "Ažuožerių sodai" – didžiausios specializuotos Anykščių rajono sodininkystės įmonės – direktorius. Jo iniciatyva modernizuojama sodininkystės materialinė bazė.

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu J. Janišius aktyviai dalyvavo žemdirbių sąjūdžio veikloje, buvo Lietuvos žemdirbių sąjungos Anykščių rajono tarybos pirmininkas, 1989 m. buvo išrinktas į Lietuvos respublikinę žemdirbių tarybą. 1990 m. jis buvo kandidatas į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatus, antrajame rinkimų ture pralaimėjęs tik Anykščių krašto mandatą gavusiai Irenai Andrukaitienei.

Nuo 1990 m. J. Janišius buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos, po partijų susijungimo nuo 2001 m. yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Lietuvos demokratinės darbo partijos sąraše jis buvo išrinktas 2000–2003 m. Anykščių rajono tarybos nariu.

Sovietiniais metais J. Janišius buvo apdovanotas "Garbės ženklo" ordinu. Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Buvo vedęs, žmona Alfa Janišienė (1957–2023) – ekonomistė, valstybės tarnautoja. Liko našlys. Vaikai: Marius Janišius (g. 1977 m.) – sportininkas krepšininkas, Evelina Janišytė-Butvydienė (g. 1983 m.) – sportininkė krepšininkė.