Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Sigitas SUDENTAS
2022-04-27

Vardas: Sigitas
Pavardė: SUDENTAS
Gimimo data: 1964-03-02
Gimimo vieta: Tauragė (Tauragės Švč. Trejybės parapija)

Trumpai:
Kunigas


Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1989 m. gegužės 28 d. S. Sudentas buvo įšventintas kunigu.

1989–1990 m. S. Sudentas buvo Utenos Kristaus žengimo į Dangų parapijos vikaras, 1990 m. talkino klebonui Petrui Adomoniui. Jis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje Utenoje.

S. Sudento iniciatyva ir rūpesčiu Utenoje buvo pradėta kurti nauja parapija, 1990 m. kovo 20 d. įregistruota Aukštakalnio-Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė, tų pačių metų gegužės 14 d. gautas žemės sklypas naujos bažnyčios statybai. Nepaisydamas lydėjusio nepritarimo, S. Sudentas pasiryžo pastatyti unikalų Europoje maldos namų kompleksą su piramidės formos bažnyčia pagal architektų V. Treinio ir J. Šipalio projektą.

1990 m. rugsėjį būsimojo komplekso vietoje pastačius ir pašventinus piramidės formos koplyčią, S. Sudentas pradėjo kurti Utenos Dievo Apvaizdos parapiją ir 1990–2002 m. buvo jos administratorius. Šioje parapijoje jis paruošė kunigystei Nerijų Papirtį.

1993 m. jis pastatė ir įrengė Parapijos namus, kurie iki 2005 m. buvo ir laikinieji šios parapijos maldos namai. 1992–1995 m. jis organizavo naujosios Dievo Apvaizdos bažnyčios statybą, šia idėja sužavėjęs net ir popiežių Joną Paulių II. Tačiau dėl lėšų trūkumo tokios didingos bažnyčios statyba buvo nutraukta, o vėliau pirminio projekto išvis atsisakyta, o nebaigta statybvietė išmontuota.

Paskirtas 2002 m. rugsėjo 20 d., 2002–2018 m. S. Sudentas buvo Alantos (Molėtų r.) Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas. Jo rūpesčiu buvo suremontuota ir perdažyta Alantos bažnyčia, atnaujinti jos bokštai, organizuotas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimo įamžinimas Alantos ir Skiemonių parapijose. 2009 m. jis organizavo Alantos bažnyčios 100-mečio minėjimą, ta proga parengė ir išleido jubiliejinį leidinį "Tarnystės meilė Alantos bažnyčiai : Alantos bažnyčiai – 100 metų" (su Algirdu Meilumi, 2009 m.). Alantoje jis paskatino kunigystės studijoms bažnyčios patarnautoją Raimundą Zimką.

2006–2018 m. S. Sudentas administravo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapiją. Jis organizavo Skiemonių bažnyčios remontą:  2011–2012 m. buvo perdengtas stogas, pakeista fasado dailylenčių danga ir durys, perdažytas vidus.

Perkeltas 2018 m. liepos 11 d., 2018–2021 m. S. Sudentas gyveno ir tarnavo Panevėžyje, buvo Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo rektorato rektorius.

Paskirtas 2018 m. spalį, 2018–2019 m. jis laikinai ėjo Miežiškių (Panevėžio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriaus pareigas, kol 2019 m. liepą iš jų buvo atleistas.

Paskirtas 2021 m. rugpjūčio 5 d., S. Sudentas yra Vyžuonų (Utenos r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas.

1991 m. patyręs sunkią avariją ir vos išgyvenęs, dvasininkas nuo to laiko kiekvieną pirmadienį 17 val. aukoja Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos garbei Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje.

S. Sudentas buvo Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko (1932–2010) nuodėmklausys, lydėjęs šį politiką iki jo gyvenimo pabaigos.

Laisvalaikiu sportuoja, stiprindamas kūną.