Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas KAROSAS
2021-10-27

Vardas: Jonas
Pavardė: KAROSAS
Gimimo data: 1926-00-00
Gimimo vieta: Sterkonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Technikas žemėtvarkininkas, valstybės tarnautojas


Tėvai: Juozas Karosas (1870–1934) ir Veronika Puodžiūnaitė-Karosienė (1875–1971) – žemdirbiai pasiturintys ūkininkai, turėję 60 hektarų žemės. Šeimoje, kurioje gimė 17, bet užaugo 10 vaikų, buvo jauniausias. Broliai ir seserys: Jurgis Karosas (1902–1995) – miškininkas, Kazimieras Karosas (1905–1979) – žemdirbys ūkininkas, Ona Karosaitė-Sriubienė (1908–2001) – žemdirbė, Klemensas Karosas (1911–1955) – kariškis, Juozas Karosas (1913–1944) – kariškis aviatorius, Teklė Karosaitė-Raščiuvienė (1915–1986) – darbininkė, Otilija Karosaitė-Pekarskienė (1917–2017) – žemdirbė, tremtinė, Povilas Karosas (1919–1982) – inžinierius elektrikas ir Anelė Karosaitė-Tamašauskienė (g. 1922 m.) – žemdirbė. Giminaičiai: sūnėnas (sesers Otilijos sūnus) Vidmantas Povilas Pekarskas (g. 1942 m.) – mokslininkas matematikas, sūnėnas (sesers Onos sūnus) Vytautas Sriubas (1929–2016) –  inžinierius, sporto organizatorius, dukterėčia (sesers Anelės duktė) Rita Tamašauskaitė-Rudaitienė (g. 1941 m.) – sportininkė irkluotoja, dukterėčia (sesers Teklės duktė) Nijolė Raščiūtė-Špokienė (g. 1939 m.) – mokslininkė agronomė.

Baigė Debeikių (Anykščių r.) pradžios mokyklą, pradėjo mokytis Utenos gimnazijoje, bet mokslą paliko, dirbo brolio Kazimiero tvarkomame šeimos ūkyje, slapstydamasis nuo tarnybos kariuomenėje. Jaunystėje dalyvavo meno mėgėjų veikoje, pasižymėjo kaip gabus aktorius.

1945 m. įsigijęs 4 gimnazijos klasių baigimo pažymėjimą, suteikusį teisę mokytis technikume, 1945–1949 m. baigė Kauno žemės ūkio technikumą, įgijo žemėtvarkininko specialybę.

Nuo 1949 m. J. Karosas gyveno Kaune ir dirbo Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute projektuotoju, dirbdamas objektuose įvairiose Lietuvos vietose.

Sukūręs naują šeimą, apie 1965 m. jis persikėlė į Vilnių, dirbo Vilniaus rajono žemės ūkio valdyboje žemėtvarkininku, paskui iki gyvenimo pabaigos buvo Sausinimo sistemų valdybos ruožo viršininkas.

Vedė apie 1950 m., žmona Zuzana Minkevičiūtė-Karosienė (g. 1924 m.) – agronomė. Išsiskyrė apie 1960 m. Duktė Regina Karosaitė-Valatkienė (g. 1953 m.)

Vėl vedė 1962 m., žmona Eulalija Žilakauskaitė-Karosienė (1929–2008) – gydytoja ginekologė. Vaikai: Tadas Karosas (g. 1963 m.) – teisininkas, verslininkas, ir Donatas Karosas (g. 1970 m.) – verslininkas.

Mirė 1979 m. sausio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse (43C sektorius, 7 eilė). Kapą ženklina pilko akmens paminklinė stela su iškaltu įrašu: "Jonas Karosas / 1926–1979 / Eulalilja Karosienė / 1929–2008".

J. Karoso biografija publikuojama giminės genealogijos monografijoje "Sterkonių Karosai : šaknys ir atžalos" (sudarė Nijolė Špokienė ir Vidmantas Pekarskas, 2013 m.).