Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Irena MELDAIKIENĖ
2023-03-29

Vardas: Irena
Pavardė: MELDAIKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bagdonaitė
Gimimo data: 1961-03-15
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Pedagogė fortepijono mokytoja, muzikė pianistė koncertmeisterė


Tėvai: Vytautas Bagdonas (1922–2001) iš Bikūnų – pedagogas vadovas ir Bronislava Vaitiekūnaitė-Bagdonienė (1925–1995) iš Pelyšų – žemdirbiai, tremtiniai. Augo dviese su vyresniąja seserimi Birute Bagdonaite-Čepliejiene. Giminaičiai: (motinos dėdė ir jos krikštatėvis) Bronius Vaitiekūnas (1902–1986) – mokslininkas leidėjas ir visuomenininkas, (motinos pusbrolis) Tautvydas Kazlauskas (1930–2010) – pedagogas, literatas poetas, (motinos pusbrolis) Jonas Banėnas (g. 1941 m.) – inžinierius geologas.

1968–1979 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, mokėsi humanitarinėje klasėje. Mokykliniais metais mokėsi Anykščių vaikų muzikos mokyklos fortepijono klasėje, jos mokytojai buvo V. Gruodis, D. Vaičienė, Balys Meldaikis. 1974–1979 m. ji akompanavo J. Biliūno vidurinės mokyklos chorui (vadovas Pranas Dūmanas) ir šios mokyklos atstovams Lietuvos televizijos konkurse "Dainų dainelė".

1979–1983 m. baigė Panevėžio konservatoriją, įgijo fortepijono mokytojos ir koncertmeisterės specialybę. Vėliau neakivaizdžiai studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. Birutės Vainiūnaitės fortepijono klasėje, jos dėstytojai buvo prof. Vytautas Landsbergis ir Viktoras Gerulaitis.

1983–2020 m. I. Meldaikienė dirbo Anykščių muzikos mokykloje fortepijono mokytoja, buvo vyresnioji mokytoja, nuo 2009 m. – mokytoja metodininkė. Ji sukūrė savitą jaunųjų talentų ugdymo metodą, mokydama skambinti fortepijonu vaikus nuo trejų ar ketverių metų amžiaus. Ji išugdė gabiausius Anykščių krašto jaunuosius pianistus – tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatus: Guodą Indriūnaitę, Pauliną Dūmanaitę, Mildą Daunoraitę, Dominyką Jurevičių, Tadą Niaurą, Simoną Cimbalistaitę, Vaivą Vanagaitę, Faustiną Kiaušaitę, Elžbietą Bugailiškytę ir kitus. Dauguma jų tęsė fortepijono studijas Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

I. Meldaikienės ugdomi jaunieji pianistai Guoda Indriūnaitė, Julius Meldaikis, Simona Cimbalistaitė ir Milda Daunoraitė įvairiuose konkursuose laimėjo kelis Grand Prix apdovanojimus. Jos ugdytiniai daugiau nei šešiasdešimt kartų tapo tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatais. Vien Balio Dvariono konkurse jo mokiniai laureatais tapo dešimt kartų, jie tapo konkursų laureatais Brno (Čekija) ir Paryžiuje (Prancūzija), kaip pirmųjų vietų nugalėtojai tarptautiniuose konkursuose buvo pakviesti surengti gastroles Vokietijoje ir Danijoje. Geriausi jos fortepijono klasės mokiniai grojo su prestižiniais Lietuvos orkestrais: Sauliaus Sondeckio Lietuvos kameriniu orkestru ir Panevėžio styginiu orkestru. Keletas I. Meldaikienės mokinių yra tapę Anykščių rajono savivaldybės premijos jaunimui "Už nuopelnus Anykščių kraštui" laureatais.

Nuo 2020 m. I. Meldaikienė atidarė privačią muzikos studiją "IM studija" ir ugdo jaunuosius pianistus. Savo veiklą ji pristato interneto svetainėje www.imstudija.lt.

Ji įkūrė privačią muzikos studiją "Piano STARt", kurioje ugdo ikimokyklinio amžiaus vaikų gabumus muzikai.

Ji yra muzikė pianistė koncertmeisterė, nuo 1983 m. akompanavo visiems Anykščiuose koncertavusiems chorams. 1998–2008 m. ji buvo Anykščių Šv. Mato bažnyčios jaunimo choro koncertmeisterė.

1990 m. I. Meldaikienė su seserimi atgavo 1940 m. nacionalizuotą motinos dvarą Sedeikiuose, jį prižiūri ir jame vasaroja, atkurdama dvaro kultūrai būdingą poilsį su pianinu ir molbertu. Šiame dvare vasaromis poilsiauja jos mokiniai, čia konkursams ruošėsi Guoda Indriūnaitė.

Ji apdovanota Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2002 m.) už aukštus jos mokinių pasiekimus tarptautiniuose konkursuose, Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba Lietuvos vaikams" premija (2008 m.) už jaunųjų talentų ugdymą ir globą. Už mokinių laimėtas aukščiausias vietas tarptautiniuose konkursuose ji apdovanota Prezidento Valdo Adamkaus padėka (2007 m.). I. Meldaikienė yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narė (nuo 2006 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu žvalgosi naujų koncertinių erdvių, padedančių atsiskleisti jos mokiniams, taip atrado "Guodos kiemelį" Anykščių senamiestyje, kuriame nuo 2008 m. rengiami šventiniai gatvės pianino muzikos koncertai ant grindinio.

Susituokė 1985 m., vyras Balys Meldaikis (1947–2023) – muzikos pedagogas, chorvedys, kompozitorius, kultūros organizatorius. Liko našlė. Sūnus Julius Meldaikis (g. 1986 m.) – mokslininkas fizikas, muzikas.