Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas SRIUBAS
2017-02-04

Vardas: Juozas
Pavardė: SRIUBAS
Gimimo data: 1925-10-11
Gimimo vieta: Meldučių k. (Debeikių parapija, Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas, visuomenininkas


Tėvai: Juozas Sriubas (1884–1951) ir Emilija Baliukaitė-Sriubienė (?–1980) – valstiečiai žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje su trim seserimis. Seserys: Janina Sriubaitė-Juškienė (1919–2010), Ona Sriubaitė-Kisielienė (1923–2014) ir Emilija Sriubaitė (g. 1929 m.) – gydytoja vaikų chirurgė.

Mokėsi Debeikių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1942 m. baigė Utenos "Saulės" gimnaziją. Mokykliniais metais buvo ateitininkas. Vikaro ir kapeliono Povilo Ragažinsko pavyzdžio ir patarimų paskatintas, pasirinko kunigystę ir 1942–1947 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1954 m. gruodžio 19 d. J. Sriubas buvo įšventintas kunigu.

Tarnavo Joniškėlyje (Pasvalio r.), Utenoje.

1976–1977 m. J. Sriubas tarnavo vikaru Zarasuose ir Imbrade, kur talkino klebonui Gediminui Šukiui.

Pablogėjus sveikatai, J. Sriubas persikėlė į Kauną ir dirbo Šv. Kryžiaus (karmelitų) bei Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijose.

1989 m. Kaune, Vilijampolėje, J. Sriubas atgaivino ateitininkų veiklą ir subūrė Šv. Kazimiero moksleivių ateitininkų kuopą, kuri buvo įkurta 1989 m. sausio 23 d. ir buvo pirmoji Kaune bei trečioji Lietuvoje. Jis buvo šios kuopos sendraugis, pirmasis dvasios tėvas.

Mirė 1991 m. vasario 14 d. Kaune – žuvo autoavarijoje. Palaidotas Kauno Eigulių kapinėse.