Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Sigutis OBELEVIČIUS
2023-09-29

Vardas: Sigutis
Pavardė: OBELEVIČIUS
Gimimo data: 1959-08-02
Gimimo vieta: Pažardžio k. (Kaišiadorių r.)

Trumpai:
Pedagogas biologas, gamtininkas, politikas, savivaldos organizatorius, vadovas


Broliai: Gintautas Obelevičius (1953–2007) – sporto organizatorius, krepšinio treneris, Kęstutis Obelevičius (g. 1963 m.) – mokslininkas biologas, pedagogas.

1966–1974 m. mokėsi Beižionių (Trakų r., dabar – Elektrėnų sav.) aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. baigė Trakų sporto internatinę vidurinę mokyklą. 1977–1982 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo išsilavinimą.

1982–1984 m. S. Obelevičius dirbo Dapkūniškių (Molėtų r.) pagrindinėje mokykloje biologijos mokytoju, 1984–1988 m. buvo šios mokyklos direktorius.

Nuo 1988 m. iki šiol S. Obelevičius gyvena Traupyje (Anykščių r.). 1988–2003 m. jis buvo Traupio mokyklos direktorius: 1988–1994 m. – aštuonmetės, 1994–2002 m. – devynmetės, 2002–2003 m. – pagrindinės mokyklos vadovas. Nuo 1993 m. jis buvo mokytojas metodininkas, nuo 1994 m. yra biologijos mokytojas ekspertas. Šalia Traupio mokyklos jis įkūrė vienintelį šalyje mokyklinį botanikos sodą ir jame iki 2022 m. jau sukaupė apie 12 tūkst. taksonų augalų kolekciją.

S. Obelevičius nuo 1996 m. buvo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys, 2001–2008 m. – Tėvynės Sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas. Po partijų susijungimo 2008–2023 m. jis buvo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių skyriaus pirmininkas, nuo 2015 m. – ir šios partijos tarybos narys. Nuo 2023 m. rugsėjo jis yra Anykščių skyriaus pirmininkės (Gabrielės Griauzdaitės-Patumsienės) pirmasis pavaduotojas.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m., 2011–2015 m., 2015–2019 m., 2019–2023 m. ir nuo 2023 m. S. Obelevičius yra Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, renkamas kaip Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių), Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atstovas.

1997–1999 m. jis buvo Sveikatos ir ekologijos komiteto pirmininkas, 2002–2007 m. – Švietimo ir etikos komiteto pirmininkas. Jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys, 2011–2015 m. – šios tarybos pirmininkas, 2009–2011 m. ir 2011–2015 m. – Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas. 2015–2019 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos Dešiniųjų frakcijos seniūno pavaduotojas, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto pirmininkas.

2003–2007 m. S. Obelevičius dirbo Anykščių rajono savivaldybės mero (2003–2004 m. – Dariaus Gudelio, 2004–2007 m. – Alvydo Gervinsko) pavaduotoju. 2007–2011 m. ir 2011–2015 m. dvi kadencijas iš eilės jis buvo Anykščių rajono savivaldybės meras – ilgiausiai tokiose pareigose dirbęs Anykščių rajono vadovas.

Jam vadovaujant, Anykščių rajono savivaldybė įgyvendino strateginę kultūrinio turizmo plėtros kryptį. Anykščių savivaldybės veikla šiuo laikotarpiu buvo įvertinta Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimais: kartu su Aplinkos ministerija jai skirta "Auksine krivūle" "Už iniciatyvą ir rūpestį tvarkant saugomas teritorijas" (2011 m.) bei kartu su Ūkio ministerija skirta "Auksine krivūle" "Už indėlį plėtojant turizmo infrastruktūrą ir paslaugų pasiūlą" (2014 m.).

2013–2015 m. jis buvo Lietuvos kurortų asociacijos prezidiumo narys ir viceprezidentas. 2015–2019 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys, 2018–2019 m. – šios tarybos pirmininko pavaduotojas, 2016–2019 m. – Anykščių rajono savivaldybės Turizmo komisijos pirmininkas.

Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai iškėlė S. Obelevičiaus kandidatūrą į Anykščių rajono mero postą 2015 m. pirmuosiuose tiesioginiuose savivaldybių merų rinkimuose. Jis pateko į antrąjį rinkimų turą, bet jame pralaimėjo Kęstučiui Tubiui.

2015–2019 m. S. Obelevičius buvo Anykščių rajono mero (Kęstučio Tubio) pavaduotojas. 2019 m. sausio pabaigoje laikinai nušalinus merą nuo pareigų, nuo 2019 m. sausio 30 d. iki kadencijos pabaigos jis laikinai ėjo Anykščių rajono mero pareigas.

Ta pati partija iškėlė jo kandidatūrą į Anykščių rajono mero postą ir 2019 m. rinkimuose, kaip pirmojo turo lyderis jis pateko į antrąjį rinkimų turą ir jame laimėjo prieš Kęstutį Tubį, buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės meru.

2019–2023 m. S. Obelevičius buvo Anykščių rajono savivaldybės meras. 2021–2023 m. jis buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos Revizijos komisijos narys.

2019–2023 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys.

Jam vadovaujant, Anykščių rajono savivaldybė toliau įgyvendino strateginę kultūrinio turizmo plėtros kryptį. Anykščių savivaldybės veikla šiuo laikotarpiu buvo įvertinta Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimais: kartu su Kultūros ministerija jai skirta "Auksine krivūle" "Savivaldybė – kultūros puoselėtoja" (2019 m.), kartu su Žemės ūkio ministerija ji apdovanota "Auksine krivūle" "Už didžiausią indėlį rengiant ir įgyvendinant svarbius melioracijos projektus" (2022 m.). Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė Anykščių rajono savivaldybei 2-ąją vietą Darniausios 2022-ųjų metų turizmo vietovės rinkimuose.

S. Obelevičius buvo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas 2023 m. rengiamuose tiesioginiuose Anykščių rajono savivaldybės mero rinkimuose, bet nebuvo išrinktas. 2023 m. ji dalyvavo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip tos pačios Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas ir buvo išrinktas 2023–2027 m. kadencijos Tarybos nariu. Jis yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, 2023 m. gegužę–rugsėjį buvo šios frakcijos seniūnas, yra Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Utenos regiono plėtros tarybos narys – Anykščių rajono savivaldybės tarybos atstovas.

Jis dalyvavo 2012 ir 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kaip Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų remiamas kandidatas šios partijos sąrašuose, bet nebuvo išrinktas.

S. Obelevičius yra žinomas gamtininkas, Lietuvos gamtinės įvairovės išsaugojimo draugijos pirmininkas, Lietuvos dendrologų draugijos tarybos narys, Lietuvos mikologų draugijos narys, Lietuvos retųjų augalų pažinimo ir globos klubo "Medumėlė" tarybos narys. Nuo 2014 m. jis yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys.

Nuo 1993 m. jis tiria saugomų teritorijų augaliją, tyrinėjo Anykščių, Utenos, Rokiškio, Jonavos, Širvintų, Pakruojo, Molėtų rajonų biologinę įvairovę.

S. Obelevičiaus mokslo populiarinimo ir informaciniai leidiniai:

1989 m. – "Saugomi Molėtų rajono augalai" (informacinis leidinys).

1997 m. – "Anykščių rajono gamtinės vertybės" (bukletas, su Giedriumi Švitra ir Romualdu Barausku).

1998 m. – "Ekologinio ugdymo sūkuriuose" (su grupe autorių, leidinys apie profesorę Eleną Šapokienę).

1999 m. – "Miesto medžiai" (su R. Barausku, gamtos pažinimo leidinys), "Rokiškio krašto gamta : geografinė apžvalga, augalija, gyvūnija, saugomos teritorijos, gamtos paminklai, saugotinos teritorijos" (su Selemonu Paltanavičiumi ir Daručiu Krivu, tyrimo apžvalga), "Raseinių rajono gamta" (su R. Barausku, Liutauru Raudonikiu, Vaclovu Stukoniu, tyrimo apžvalga), "Pakruojo rajono gamta" (tyrimo apžvalga, 1999 m.)

2000 m. – "Nuostabus augalų pasaulis" (mokymo priemonė, garso įrašas – 2006 m.), "Uogos" (žinynas), "Utenos krašto gamta : rajono gamtos apibūdinimas, augalija, gyvūnija, saugomos teritorijos, svarbios ir saugotinos gamtinės teritorijos, gamtos paminklai" (su grupe autorių, tyrimo apžvalga), "Šiaulių rajono gamta : rajono gamtos apibūdinimas, augalija, gyvūnija, saugomos teritorijos, gamtos paminklai ir parkai" (su grupe autorių, tyrimo apžvalga), "Kaukinės draustinis" (su grupe autorių, informacinis leidinys).

2001 m. – "Jonavos krašto gamta" (su grupe autorių, tyrimo apžvalga).

2003 m. – "Širvintų krašto gamta" (su grupe autorių, tyrimo apžvalga).

2007 m. – "Sodelį sodinau" (žinynas), "Traupio ekologinis pažintinis takas ir senoviniai prieskoniniai augalai" (informacinis leidinys). 

2010 m. – "Broli žaliašaki... : medžiai Anykštijos sodybose" (su Jonu Danausku ir Rimantu Vanagu, albumas).

2011 m. – "Kas po kojomis žaliuoja" (žolinių augalų žinynas, kitas leidimas – 2015 m.).

2013 m. – "Gamtos dovanos : gėlynų, miškų, pievų ir vandens augalai: rinkimas, auginimas, nauda : maistui, vaistui ir grožiui" (augalų žinynas-albumas).

2014 m. – "Gėlių kalbos paslaptys : su intriguojančiu gėlių kortų žaidimu".

2021 m. – "Imunitetą stiprinantys augalai : vaistiniai, kultūriniai, gėlynų, egzotiniai augalai ir grybai".

2022 m. – "Nemokami vaistai ir maistas šalia mūsų : augalų vaistinės ir maistinės savybės : gydomųjų priemonių ir patiekalų receptai".

Jis taip pat parašė ir paskelbė apie 300 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių leidiniuose "Lithuania in the World", "Botanica Lituanica", "Lietuvos rytas", "Mūsų sodai", "Valstiečių laikraštis", "Rasos" ir kitur, sudarė Šiaurės Lietuvos regiono gamtos paveldo ir gamtinės įvairovės apžvalgą internete www.ziemgala.lt (2007 m.), rengia ir publikuoja tekstus gamtos tematikos fotoalbumuose.

S. Obelevičiaus pelnyti apdovanojimai:

2001 m. – Valdo Adamkaus premija už aplinkosauginę veiklą.

2005 m. – "Kaimo aplinkos gražintojo" nominacijos laureatas konkurse "Lietuvos kaimo spindulys 2005".

2009 m. – Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio jubiliejinis medalis "Už tarnystę Tėvynei".

2011 m. – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Padėkos ženklas už paramą verslui ir sėkmingą bendradarbiavimą rūmų veiklos 20-mečio proga.

2013 m. – Valstybinio neformaliojo ugdymo centro prie Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos medalis "Už atsidavimą".

2015 m. – Aplinkos ministerijos įsteigtas "Geriausio mero renovatoriaus" prizas geriausių 2014-ųjų metų Lietuvos merų rinkimuose.

2016 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės riterio apdovanojimas.

2019 m. – Traupio bendruomenės rinkimuose išrinktas "Metų traupiečiu".

2023 m. – Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų trisdešimtmečio atminties ir pagarbos auksinis ženklas "Lietuvos ąžuolai".

Aldona Širvinskienė parengė iš išleido biografinį leidinį apie S. Obelevičių "Toks pašaukimas : gamtai ir žmonėms" (2018 m.).

Laisvalaikiu domisi augalų kolekcionavimu ir auginimu, fotografavimu, rašymu, krepšiniu ir politika.

Vedęs, žmona Alytė Šmigelskaitė-Obelevičienė (g. 1964 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja, visuomenininkė. Dukterys Sigita Obelevičiūtė-Pivorienė (g. 1986 m.) – viešųjų ryšių specialistė, žurnalistė, ir Ginta Obelevičiūtė (g. 1987 m.) – dailininkė, dailės pedagogė, sūnūs Mindaugas Obelevičius (g. 1989 m.) – pedagogas lituanistas ir Žygimantas Obelevičius (g. 1992 m.) – pedagogas biologas, gamtos fotografas.