Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Laima RUIGIENĖ
2017-02-17

Vardas: Laima
Pavardė: RUIGIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Žukauskaitė
Gimimo data: 1925-01-26
Gimimo vieta: Kaunas

Trumpai:
Švietėja


Tėvai: Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) – vaistininkas, rašytojas, ir Leokadija Ermušaitė-Žukauskienė (1896–1971) – raštinės tarnautoja. Brolis Stasys Žukauskas (1914–1992) – vaistininkas, įseserė (tėvo pirmosios žmonos nesantuokinė duktė) Sofija Žukauskaitė-Kuznecovienė (g. 1927 m.).

1925 m. vasario 7 d. Kauno Vytauto bažnyčioje ją pakrikštijo kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, krikštatėviai aktoriai Ona Rymaitė (1889–1950) ir Stasys Pelaitis. Augo Kaune ir Anykščiuose. Mokėsi Anykščių pradžios mokykloje ir progimnazijoje. 1942 m. baigė Kauno 5-ąją gimnaziją.

Nuo 1942 m. L. Žukauskaitė dirbo mokine savo tėvo A. Žukausko-Vienuolio vaistinėje Anykščiuose. Mokėsi vaistininko padėjėjų kursuose Kaune, kuriuos baigė 1944 m., įgijo vaistininko padėjėjos kvalifikaciją.

1944 m. vasarą L. Ruigienė pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, Dilingeno lietuvių pabėgėlių stovykloje.

1949 m. ji persikėlė į JAV, įsikūrė Los Andžele, kur liko iki gyvenimo pabaigos. Jos iniciatyva ir rūpesčiu šeimoje buvo išsaugota lietuviškumo dvasia, ugdomos tautinės vertybės ir pagarba savo kilmei.

L. Ruigienė daug metų dirbo Holivudo restorano "Brown Derby" raštinės tarnautoja.

Lietuvoje ji lankėsi 1969, 1992 ir 2007 m.

L. Ruigienės atsiminimai apie tėvą A. Vienuolį buvo publikuoti knygoje "Atsiminimai apie Antaną Žukauską-Vienuolį" (2002 m.).

Susituokė 1943 m. birželio 15 d. Anykščių bažnyčioje (sutuokė vikaras Juozas Merkys), vyras Albinas Ruigys (1912–1997) iš Rokiškio – Lietuvos kariuomenės aviacijos leitenantas, spaustuvininkas. Liko našlė. Duktė Alma Jovita Ruigytė-Paplauskienė (g. 1953 m.). Anūkės Nida Paplauskaitė-Variakojienė (g. 1973 m.) – dailininkė ir Rasa Paplauskaitė (g. 1977 m.).

Mirė 2012 m. liepos 10 d. Los Andžele (JAV). Urna su palaikais atgabenta į Lietuvą ir palaidota Anykščių senosiose kapinėse kape šalia motinos. Kapą ženklina bendras akmeninis paminklas – šlifuota stela su iškaltu įrašu: "Leokadija Žukauskienė. 1896–1971. Laima Žukauskaitė Ruigienė. 1925–2012. Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau, todėl nenusivilsiu amžinai".