Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Laima JUZĖNIENĖ
2020-12-18

Vardas: Laima
Pavardė: JUZĖNIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šeškaitė
Gimimo data: 1956-02-06
Gimimo vieta: Pagrynių k. (Šilutės r.)

Trumpai:
Pedagogė prancūzų kalbos mokytoja ekspertė, visuomenininkė


Tėvai: Petras Šeškas ir ? Šeškienė.

Augo Anykščiuose, mokėsi ir 1975 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1975–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete prancūzų kalbą ir literatūrą, įgijo prancūzų kalbos dėstytojos išsilavinimą.

1980–1985 m. L. Šeškaitė-Juzėnienė dirbo Traupio (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje prancūzų kalbos mokytoja. Ji aktyviai bendradarbiavo Anykščių rajono laikraštyje "Kolektyvinis darbas", rašė Traupio kultūros ir švietimo aktualijų klausimais.

Nuo 1985 m. iki šiol L. Juzėnienė gyvena Anykščiuose ir dirba Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos (dabar – gimnazijos) prancūzų kalbos mokytoja, yra pedagogė ekspertė. Šioje mokykloje ji išleido tris savo auklėtinių abiturientų laidas (1998, 2001 ir 2010 m.).

Ji taip pat yra Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos tarybos narė, įgijo švietimo konsultantės vardą (2003 m.), yra asociacijos "Lietuva–Prancūzija" Anykščių skyriaus pirmininkė.

L. Juzėnienė buvo Anykščių rajono prancūzų kalbos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė (1998–2006 m.), Prancūzijos ambasados Lietuvoje prancūzų kalbos egzamino DALF vertinimo komisijos narė (2002 m.), valstybinio prancūzų kalbos brandos egzamino Nacionaliniame egzaminų centre vertinimo komisijos narė (2002–2005 m.), Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė (2001–2005 m.).

L. Juzėnienė stažavosi Švedijoje, Danijoje, Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje (2001, 2002 m.).

Ji aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose ir seminaruose, rengia ir skaito pranešimus. Vilniaus universiteto mokslinėje konferencijoje "Kalbų vaidmuo Europos integracijos procese" ji skaitė pranešimą "Didaktinių metodų taikymas prancūzų kalbos pamokose" (2001 m.), Pedagogų profesinės raidos centre vedė paskaitą ir praktinius užsiėmimus tema "Ugdymo turinio kaita ir mokymo metodikos aktualijos" (2003 m.), Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto antrojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Tauta ir kalba: sociolingvistinio ugdymo aspektai" kalbėjo tema: "Formuojamasis vertinimas" (2006 m.).

L. Juzėnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Prancūzijos ambasados Lietuvoje Kultūros ir bendradarbiavimo skyriumi rengtame projekte, skirtame prancūzų kalbos mokytojų konsultacinio tinklo kūrimui Baltijos šalyse (2001–2004 m.), taip pat projekte "Socialinio darbo prevencinės veiklos mainų programa tarp Prancūzijos Bondy licėjaus ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos" (2005–2006 m.).

Ji parengė ir prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos leidinyje "Pour vous et avec vous" (prancūzų kalba – "Jums ir su jumis") paskelbė straipsnį "Naujausieji susirašinėjimo metodai".

L. Juzėnienės paruošti mokiniai konkursuose, organizuotose Prancūzijos ambasados Lietuvoje, laimėjo lingvistines keliones į Prancūziją (1994, 1998–1999 m.), pirmąsias vietas Anykščių rajono prancūzų kalbos olimpiadose (2001–2003, 2005 m.). Jos iniciatyva Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje atsirado EMILE klasės, kuriose ne tik dėstoma sustiprinta prancūzų kalba, bet ir ši kalba integruota ir į kitas mokymosi programas.

L. Juzėnienė apdovanota padėkomis už aktyvų dalyvavimą įgyvendinant profilinį mokymą, už gerą mokinių paruošimą olimpiadoms ir konkursams.

Laisvalaikiu poilsiauja gamtoje, mėgsta keliones ir kulinariją, tobulina prancūzų kalbos žinias, skaito knygas arba naršo internete.

Ištekėjo 1981 m. liepos 18 d. Anykščiuose, vyras Henrikas Juzėnas (1957–2002) – pedagogas, muziejininkas. Liko našlė. Sūnūs: Daumantas Juzėnas (g. 1981 m.) – vadybininkas, Simas Juzėnas (g. 1988 m.) – biologas.