Vytautas PALIOKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1931-05-05
Gimimo vietovė: Dobilynės vs. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas technologijos mokytojas, laisvės gynėjas

2016-06-25   |   Spausdinti

Tėvas Jonas Paliokas – laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, žemdirbys ūkininkas. Šeimoje augo 6 vaikai, trys iš jų tapo mokytojais. Brolis Romualdas Paliokas (1929–1977) – pedagogas ir psichologas, sesuo Genovaitė Paliokaitė-Vaičiuvienė (1939–2016) – pedagogė. 

Mokėsi Utenos 1-ojoje berniukų gimnazijoje, 1951 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą.

1951 m. rugsėjį–gruodį V. Paliokas dirbo Debeikių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje mokytoju, kol buvo mobilizuotas. 1951–1954 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Grįžęs į gimtinę, 1954 m. pavasarį jis kelis mėnesius laikinai dirbo Žaliosios (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje mokytoju, 1954–1959 m. buvo Aulelių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos mokytojas, mokė vaikus užsienio kalbų ir fizinio lavinimo. 1954–1957 m. jis buvo ir Aulelių kaimo jaunimo septynmetės mokyklos direktorius, kol 1957 m. rudenį tokia mokykla buvo uždaryta.

Perkeltas 1959 m. rugsėjį, V. Paliokas keliolika metų dirbo Ažuožeriuose (Anykščių r.), 1959–1962 m. buvo Ažuožerių septynmetės mokyklos, po jos pertvarkymo nuo 1962 m. – Ažuožerių aštuonmetės mokyklos mokytojas.

Dirbdamas jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, bet studijų nebaigė.

Vėliau V. Paliokas buvo Anykščių 2-osios vidurinės (nuo 1982 m. – Antano Vienuolio vidurinės) mokyklos darbų mokytojas, įrengė pavyzdinį darbų kabinetą.

Išėjęs į pensiją ir palikęs pedagoginį darbą, jis buvo Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Žiemelio (?) padėjėjas. Apie 1997 m. jis dirbo Anykščių komunalinio ūkio bendrovėje specialistu Anykščių miesto tvarkymui.

Lietuvos Atgimimo metais V. Paliokas dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje. 1990–1993 m. jis buvo išrinktas Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos nariu.

V. Paliokas buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, šios partijos Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotojas.

1990 m. V. Paliokas buvo vienas iš pirmųjų Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno kuopos šaulių.

1991 m. sausį V. Paliokas buvo tarp savanorių, gynusių Lietuvos Parlamentą.

Jis buvo apdovanotas Parlamento gynėjo ženklu, Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), padėkomis už veiklą, kuriant Šaulių sąjungą ir Savanorių sąjungą.

Žmona Elena Būgaitė-Paliokienė. Dukra Jovita, sūnūs Rolandas, Martynas.

Mirė 2001 m. balandžio 21 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela su kaltos geležies dekoratyviniais elementais, iškaltas įrašas: "Vytautas Paliokas / 1931–2001".