DOBILIŠKIS
  Gretimos vietovės:
BURBEKLIAI | KARŪNIAI | PASUOSIS | REPUŠKOS |

2019-07-22   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 4,5 kilometro į šiaurę nuo Viešintų. Ribojasi su Karūnių, Burbeklių ir Repuškų kaimais, Pasuosio viensėdžiu.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Dobiliškio kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, teritorija prijungta prie Karūnių kaimo, vakarinis pakraštys – prie Burbeklių kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Dobiliškio kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

Prisimenant buvusius jo gyventojus, kaimas kartais pavadinamas Merkyne.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 41 gyventojas. XX a. pirmojoje pusėje agronomas Vladas Merkys (1908-1950) kaime buvo įveisęs didelį sodą, kuris kolūkiniais metais buvo sunaikintas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Gimtosios žemės", Viešintų kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Viešintų parapijai. Kapinių nebuvo.

Dobiliškyje 1916 m. gimė kunigas Juozas Merkys, 1922 m. – kunigas Alfonsas Merkys, 1927 m. – kunigas, vienuolis jėzuitas Vytautas Merkys.