KARŪNIAI
  Gretimos vietovės:
ASTRUVKA | AŽUBALIAI | BURBEKLIAI | JURGIŠKIS (Viešintų) | PASUOSIS | ŠILALIŠKIS | VARNELIŠKIAI |

2015-08-23   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 2 kilometrų į šiaurę nuo Viešintų. Ribojasi su Burbeklių, Astruvkos,  Šilališkio, Jurgiškio ir Ažubalių kaimais, Pasuosio viensėdžiu. Įsikūręs į šiaurės vakarus nuo krašto kelio Anykščiai–Kupiškis. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Jurgiškio (Suosos) ežero, kaime tyvuliuoja Jotauto ežerėlis.

Yra 15 sodybų – 37 gyventojai (2001 m.), 20 gyventojų (2011 m.). Priklauso Viešintų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 100 gyventojų. 1931 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 314,32 ha žemės. Dauguma kaimo gyventojų buvo rusų tautybės.

1922 m. spalio 1 d. Karūnių kaime buvo įsteigta privati lenkų pradinė mokykla. Mokyklą išlaikyti apsiėmė lenkų draugija "Apšvietimas", tuo metu dirbusiai mokytojai Marijai Bartkevičaitei algą mokėjo lenkų švietimo draugija "Pochodnia". Nuomojamose patalpose veikė I–II skyriai. Apie 1925–1926 m. į Karūnių mokyklą, kuri tais metais veikė Adampolio vienkiemyje, Juozo Lisausko išnuomotuose namuose, atvyko mokytojauti Mykolas Petkevičius. Tuomet mokykloje veikė I–III skyriai, mokėsi 27 vaikai. Lietuvių kalbos buvo mokama nuo II skyriaus. 1933–1934 m. į Karūnių lenkų privatinę mokyklą dirbti mokytoja atvyko Stefanija Šimkevičiūtė, mokykloje buvo 8 mokiniai. 1934–1939 m. mokykla veikė išnuomotose patalpose.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Karūnių buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Žalgirio" kolūkį, vėliau priklausė "Gimtosios žemės", Viešintų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Viešintų parapijai. Senosios kaimo kapinės grioveliu buvo padalintos į 2 dalis, vienoje pusėje laidojo rusus, kitoje pusėje – lietuvius. Dabar kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Karūniuose 1959 m. gimė gydytojas chirurgas Povilas Kiela.