GUDELIAI (Kurklių)
  Gretimos vietovės:
GUDONIAI | JANAPOLIS (Kurklių) | KURKLIŲ viensėdis | PAGIRĖ | PAJUDINYS | PAKALNIAI (Kurklių) | SKAPIŠKIAI (Kavarsko) | ŠILINĖ | VILDŽIŪNAI |

2019-09-22   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kurklių. Ribojasi su Vildžiūnų, Skapiškių, Gudonių, Pajudinio, Pakalnių, Janapolio ir Šilinės kaimais, Kurklių ir Pagirės viensėdžiais. Kaime yra Pritano (Gudelių) ežeras. Pietinę ir vakarinę kaimo dalį užima Retašilio miškas.

Yra 6 sodybos – 12 gyventojų (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 8 sodybos – 32 gyventojai. 1938 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 326,3 ha žemės. 1937–1939 m. į vienkiemius išsikėlė 3 sodybos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gudelių buvo ištremtos į Sibirą 6 šeimos.

1948 m. rugpjūtį kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn", vėliau priklausė "Stalino keliu", Kurklių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Iš Gudelių kilusi pedagogė Polinarija Jakimovaitė-Sokolova-Indrašienė surinko Gudelių kaimo istorijos žinias (2011 m.), rankraštis saugomas Kurklių kraštotyros rinkinyje.