JANAPOLIS (Kurklių)
  Gretimos vietovės:
ANTANUVKA | GUDELIAI (Kurklių) | GUDONIAI | PAGIRĖ | ŠILINĖ |

2018-09-13   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 4 kilometrų į vakarus nuo Kurklių. Ribojasi su Šilinės, Gudelių ir Gudonių kaimais, Pagirės ir Antanuvkos viensėdžiais. Įsikūręs į šiaurę nuo kelio Kavarskas–Kurkliai, šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Šilinės miško.

Yra 5 sodybos – 7 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 18 gyventojų. 1940 m. Janapolio kaimas turėjo 104 ha žemės.

1919–1920 m. veikė Janapolio pradinė mokykla, joje mokytoju dirbo Antanas Tamošiūnas. Švietimo ministerijai priklausančiose patalpose veikė I–III skyriai, kuriuose mokėsi 60 vaikų. Nuo 1919 m. gruodžio 9 d. prie mokyklos veikė ir suaugusiųjų kursai, kuriuos lankė 45 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Kovo 8-osios" kolūkį, vėliau priklausė "Didžiojo Spalio" kolūkiui, Jakšiškio tarybiniam ūkiui, Šerių kolūkiui, kol šis 1991 m. iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Janapolio (Ivanpolio) palivarke 1859 m. gimė kunigas bajoras Jonas Mickaniauskas.