KAMISARAVA
  Gretimos vietovės:
ALUKĖNAI | JANAPOLIS (Traupio) |

2017-11-18   |   Spausdinti

Vieta žemėlapyje

Kaimas Traupio seniūnijoje už 2,5 kilometro į šiaurės vakarus nuo Traupio. Ribojasi su Janapolio ir Alukėnų kaimais. Rytiniu kaimo pakraščiu teka Juostinėlio upelis – Nevėžio dešinysis intakas.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.). Priklauso Levaniškių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 25 gyventojai. 1934 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kamisaravos kaimo niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. 1947 m. spalio 17 d. už palankumą sovietinei valdžiai kaime buvo nužudyti sutuoktiniai Marijona Balčiūnaitė-Radzevičienė ir Jonas Radzevičius, našlaičiais liko 3 jų mažamečiai vaikai: Bronė, Jonas ir Adolfas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Jaunosios gvardijos" kolūkį, paskui 1950–1991 m. priklausė Levaniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Kaimas kapinių neturėjo.

Kamisaravoje 1899 m. gimė ir iki gyvenimo pabaigos gyveno liaudies menininkas, medžio drožėjas Petras Balčiūnas (1899–1959), M. Balčiūnaitės-Radzevičienės brolis.

Kamisaravoje 1964 m. gimė žurnalistas ir kraštotyrininkas Tautvydas Kontrimavičius.