KANČIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
GELEŽINĖ | PAEŽERIAI II (Skiemonių) | PAEŽERIAI III (Skiemonių) | UŽUNVĖŽIAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 7,5 kilometro į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Geležinės, Paežerių I, Paežerių II ir Užunvėžių kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 42 gyventojai. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kančiškių buvo ištremtas į Sibirą 1 asmuo.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažiba", vėliau priklausė "Raudonosios žvaigždės", "Ąžuolo", Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.