GELEŽINĖ
  Gretimos vietovės:
AUKŠTADVARIS | GELEŽINĖLĖ | JONYDŽIAI (Skiemonių) | KANČIŠKIAI | MIŠKINIŠKIAI I | PAEŽERIAI I (Skiemonių) | USTRONĖ II (Skiemonių) |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 5,5 kilometro į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Geležinėlės, Jonydžių, Kančiškių, Miškiniškių I, Paežerių I kaimais, Aukštadvario ir Ustronės II viensėdžiais.

Yra 5 sodybos – 15 gyventojų (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimo paraistėje buvo drėgna rūdinga pieva – Pagelažys, kur lyg ir norėta statyti geležies gamyklą. Nuo šios pievos ir kilo kaimo pavadinimas Geležinė. Manoma, jog senovėje kaime gyvenę turtingi žmonės, kurie žemės ūkio darbus dirbo geležiniais įrankiais, todėl kaimas pavadintas Geležine, o gyventojai – geležiečiais.

Dauguma gyventojų buvo rusų tautybės – sentikiai, apsigyvenę dar XIX a. pradžioje. 1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 83 gyventojai. 1931 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 185,77 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Geležinės buvo ištremtos į Sibirą 3 šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Bangos" kolūkį, vėliau priklausė "Laisvo artojo", Černiachovskio, Katlėrių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių katalikų parapijai ir Lietuvos sentikių Pomoro bažnyčios Girelės bendruomenei. Veikia senosios kaimo kapinės, kuriose laidojami rusai sentikiai.