KATLĖRIAI (Anykščių)
  Gretimos vietovės:
DVARONYS | JURZDIKAS (Anykščių) | PAŠVENTUPYS | ŠEIMYNIŠKIAI | ŠLAVĖNAI |

2017-01-12   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 4 km į pietus nuo Anykščių. Įsikūręs Šventosios upės kairiajame krante. Ribojasi su Dvaronių, Jurzdiko ir Šlavėnų kaimais, kitapus Šventosios – Šeimyniškių ir Pašventupio kaimai. Vakarine kaimo dalimi driekiasi Anykščių šilelis, tuo kaimo pakraščiu teka Šventoji, šiauriniu kaimo pakraščiu – upelis Šlavė, Šventosios kairysis intakas, kaime yra šių upių santaka. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Anykščių–Kurklių kelio.

Yra 16 sodybų – 24 gyventojai (2001 m.), 26 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šlavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Katlėriai (Kotlarce) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 1922 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 178,98 ha žemės padalinta 16 savininkų. 1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 83 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Katlėrių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Jaunosios kartos" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Puntuko kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Katlėriuose 1861 m. gimė ir gyveno knygnešys Juozapas Milašiūnas.