LYDŽIAI
  Gretimos vietovės:
GAILIUTIŠKIS | GERKIŠKIAI | KILDONYS | LATAVĖNAI | SAMANAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Gerkiškių, Latavėnų ir Kildonių kaimais, Gailiutiškio ir Samanų viensėdžiais. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelė Latava – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 4 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 10 gyventojų (2011 m.). Priklauso Latavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių dvarų, bajorkaimių, kaimelių generaliniame rejestre minimi ir Lydžiai. Lydžių kaimas priklausė "dauggaliui ponui Kolyškai", jame gyveno 1 bajoras, buvo 2 valstiečių kiemai ir 2 karčemos.

XIX a. antrojoje pusėje Lydžiuose gyveno daraktorius Jonas Petkauskas (1844–?), slapta mokęs šio ir aplinkinių kaimų vaikus lietuviškai skaityti, už tai carinės Rusijos valdžios persekiotas ir baustas.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 40 gyventojų. 1935 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 110,08 ha žemės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į V. Kudirkos kolūkį, vėliau priklausė "Aukštakalnio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Troškūnų parapijai. Kaimo kapinės veikiančios, aptvertos mūrine tvora, jose laidojama. Kapinėse išliko XIX a. akmeninių ir geležinių paminklų, yra dvarininkų Okuličių giminės kapavietės. XX a. antrojoje pusėje jose pastatytas paminklas Gerkiškių kaime nužudytai ir čia palaidotai penkių asmenų Žitnikų šeimai. Kiaušagalio bendruomenės iniciatyva kapinės sutvarkytos 2012 m.