GERKIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
GAILIUTIŠKIS | KARČEKAI | LATAVĖNAI | LYDŽIAI | PAKAPĖ (Vašuokėnų) | PELYŠĖLĖS II | TERMINTIŠKIS |

2022-06-28   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurės rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Pelyšėlių II, Latavėnų, Lydžių, Pakapės kaimais, Gailiutiškio, Karčekų ir Termintiškio viensėdžiais. Per kaimą teka upelė Vašuoka, čia yra jos ištakos.

Yra 6 sodybos – 18 gyventojų (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m). Priklauso Vašuokėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių kaimų, bajorkaimių generaliniame rejestre minimas Gerkiškių bajorkaimis, kuriame gyveno 9 bajorai be valstiečių.

1927 m. Pelyšėlių pradinė mokykla buvo perkelta į Gerkiškių kaimą. Mokykla įsikūrė iš Mataušo Klimavičiaus išnuomotose patalpose. I–III skyriuose mokėsi 32 vaikai, mokytoju dirbo Antanas Česnavičius. 1932–1933 m. mokykloje veikė I–IV skyriai, mokytoja dirbo Elžbieta Nakvosaitė. Gerkiškių pradinė mokykla buvo atkurta 1950 m. ir veikė iki 1965 m., kol buvo uždaryta, sumažėjus vaikų skaičiui. Šios mokyklos vedėjais dirbo mokytojai: 1949–1950 m. – Marijona Nakutytė-Lukošiūnienė, 1950–1954 m. – Kazimiera Kažukauskaitė, 1954–1962 m. – Adelė Cyburevkinienė, 1962–1965 m. – Teodora Garšvienė.

1931 m kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 354,81 ha žemės, buvo apie 31 sodybą.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gerkiškių buvo ištremta į Sibirą 11 asmenų. 1948 m. lapkričio 16 d. Gerkiškiuose buvo nužudyta penkių asmenų Žitnikų šeima: valstietis Jurgis Žitnikas (1897–1948), jo žmona Stasė Žitnikienė (1895–1948), duktė Troškūnų vaikų darželio vedėja Ona Žitnikaitė (1928–1948) ir sūnūs Troškūnų ryšių skyriaus darbuotojas Aleksas Žitnikas (1925–1948) ir paauglys Pranas Žitnikas (1934–1948), visi palaidoti Lydžių kapinėse.

1949 m. balandžio 2 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Stachanovietis", vėliau priklausė "Gegužės 1-osios", K. Štaro, Vašuokėnų kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Gerkiškių kaimo ir gretimose teritorijose UAB "Vašuokėnų vėjas" 2022 m. pradėjo rengtis vėjo jėgainių parko statyboms.

Priklauso Troškūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę. Vietos gyventojų iniciatyva nuo 2010 m. senkapis pradėtas tvarkyti, jis paženklintas paprastu mediniu kryžiumi.

Gerkiškiuose 1907 m. gimė ekonomistas Antanas Jasys-Jasevičius.