MARIMPOLIS
  Gretimos vietovės:
BEBARZDŽIAI | DEBEIKIAI | KURTINIAI | MELDUČIAI | UŽUBALIAI (Debeikių) |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 1,5 kilometro į pietvakariuus nuo Debeikių. Ribojasi su Kurtinių, Bebarzdžių, Meldučių, Užubalių kaimais, Debeikių miesteliu. Kaimo pietinį pakraštį kerta upelis Gėtys – Aknystos kairysis intakas.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Debeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XIX a. viduryje buvo žinomas Marimpolio (Marijampolio) palivarkėlis, priklausęs Marei Gratkauskaitei, mirusiai nuo choleros. Savininkės vardas ir liko vietovardyje. 1861 m. Marimpolio palivarkas carinės valdžios sprendimu buvo išdalintas vietiniams žmonėms, taip susidarė 20 kiemų Marimpolio mažažemių kaimas.

1923 m. kaime buvo 16 sodybų – 79 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Marimpolio buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. sausio 8 d. Marimpolio kaimo gyventojai buvo suburti į kolūkį "Gedimino pilis", kuris netrukus susijungė su Meldučių "Marytės Melnikaitės" kolūkiu ir perėmė jo vardą. Toliau stambinant ūkius, 1950 m. Marimpolis buvo įjungtas į "Tarybinio artojo" kolūkį, o nuo 1978 m. priklausė "Ateities", Debeikių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.