UŽUBALIAI (Debeikių)
  Gretimos vietovės:
BEBARZDŽIAI | KALVELIAI (Debeikių) | MELDUČIAI |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 3 kilometrų į pietvakarius nuo Debeikių. Ribojasi su Meldučių, Kalvelių, Bebarzdžių kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Užubalių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija padalinta gretimiems Kalvelių (vakarinė dalis), Meldučių (šiaurinė dalis) ir Bebarzdžių (pietinė dalis) kaimams. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Užubalių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo to, jog tose vietose buvę daug balų, už kurių ir kūrėsi sodybos.

1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 42 gyventojai. 1940 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 47,70 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Užubalių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kovo 31 d. kaimas kartu su gretimais Kalveliais prievarta buvo įjungtas į kolūkį "Nauja buitis". 1950 m. rugpjūčio 26 d. stambinant kolūkius, Užubaliai pateko į "Tarybinio artojo" kolūkį, o nuo 1978 iki 1992 m. priklausė "Ateities", Debeikių kolūkiui, kol šis buvo likviduotas.

1953–1968 m. kaimo teritorija buvo numelioruota ir paversta dirbamais laukais bei ganyklomis, vienkiemiai iškelti, todėl kaime nuo 1973 m. gyventojų nebeliko.

Priklausė Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo, mirusieji būdavo laidojami Kalvelių kaimo kapinėse.

Užubaliuose 1892 m. gimė fotografas Vincas Ferinauskas, 1939 m. – pedagogė ir kultūros organizatorė Danguolė Veronika Pirinauskaitė-Seržintienė.