MAŠINKA
  Gretimos vietovės:
DABUŽIAI | GRYBULIAI | GUOBĖ | SMĖLYNĖ |

2019-07-21   |   Spausdinti

Viensėdis Troškūnų seniūnijoje už 3 kilometrų į pietus nuo Troškūnų. Ribojasi su Dabužių, Paežerių, Grybulių ir Guobės kaimais, buvusiu Stanislovo Montvilos dvaru Smėlynėje, kaimą supa Mašinkos miškas.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.).

Mašinkos vienkiemis 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, viensėdžio teritorija priskirta Smėlynės kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Mašinkos viensėdžio vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

XX a. pradžioje vietovė dažniau vadinta Pagiriais, tik vėliau jai prigijo naujoviškas Mašinkos vardas.

1923 m. kaime buvo 8 sodybos – 64 gyventojai. Mašinkos kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 198,14 ha žemės.

1931 m. Mašinkos kaime buvo atidaryta mokykla kaip atskiras Troškūnų pradinės mokyklos komplektas. Čia veikė I–III skyriai, mokytoja dirbo Marija Šimkūnaitė. Mokykla Mašinkoje veikė iki 1938 m. rudens, kol iš Mašinkos kaimo buvo perkelta į Gurskus.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Mašinkos buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys. 1945 m. liepos mėnesį Mašinkos kaime, Palubinskų sodyboje, vyko Antano Jogėlos-Ąžuolo, Antano Slučkos-Šarūno ir Petro Semėno-Jaguaro būrių partizanų susirinkimas, dalyvavo apie 100 laisvės gynėjų ir Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis, įvyko trumpas susirėmimas su užklupusia sovietine kariuomene. 1945 m. gruodžio 31 d. Šarūno rinktinės partizanai, susirinkę per Naujuosius metus apie 100 vyrų, ties Mašinkos kaimu susikovė su juos atakavusia NKVD kariuomene, nukovė kelis kareivius ir stribus, bet žuvo du partizanai: Jurgis Mačiulis iš Laukagalių ir Teofilis Vėbra iš Pumpučių, o Albinas Pivoras iš Veršelių ir troškūnietis Gailiušis, būdami sunkiai sužeisti, susisprogdino.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Pergalės" kolūkį, vėliau priklausė "Žalgirio", "Aukštakalnio" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.