PAKARKLIAI
  Gretimos vietovės:
JOKŪBAVA (Anykščių) | ŠEIMYNIŠKIAI |

2013-12-03   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 5,5 kilometro į pietvakarius nuo Anykščių. Ribojasi su Pienionių, Šeimyniškių ir Jokūbavos kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Valakų miško. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upelis Tėkmė, jungiantis Pagojės tvenkinį ir Ilgio ežerėlį.

Yra 1 sodyba – 5 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Piktagalio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 8 gyventojai. 1928 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 90,46 ha žemės padalinta 2 savininkams.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pakarklių buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Gegužės 1-osios" kolūkį, vėliau priklausė "Tarybinės žemės" kolūkiui, Anykščių sodininkystės tarybiniam ūkiui, Ažuožerių sodininkystės kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Pakarklių kaimo teritorijoje, vakariniame jo pakraštyje, XX a. pabaigoje buvo atidengtas ir nuo to laiko eksploatuojamas bendrovės "Anykščių kvarcas" kvarcinio smėlio karjeras.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.