PAKERŠIAI
  Gretimos vietovės:
ARMONIŠKIAI | AUGUŠKOS | DRAGAUDŽIAI | NAUJASODIS (Kurklių) |

2013-12-05   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 12 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Ribojasi su Dragaudžių, Armoniškių, Auguškų, Navasiolkos, Naujasodžio ir Molėtų rajono Svironkų bei Pakeršių kaimais. Kaimas įsikūręs abipus Keršių ežero. Pietinę kaimo dalį užima Kreivašonkiškės miškas, šiaurinėje driekiasi Šiaudinės miškas.

Yra 9 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.), dalis kaimo kitapus Keršių ežero priklauso Molėtų rajono Balninkų seniūnijai. Priklauso Staškūniškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimas pavadinimą gavo nuo Keršių ežero vardo.

Keršių ežeras yra 950 metrų ilgio ir 250 metrų pločio, 15 ha ploto. Didieji Keršiai priklauso Molėtų rajonui, Mažieji Keršiai – Anykščių rajonui.

Daugiausia gyventojų buvo rusų tautybės, gyvenę nuo XIX a. 1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 36 gyventojai (rusų tautybės, vieni stačiatikiai, kiti sentikiai), turėjo apie 60 ha žemės. 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 222,7 ha žemės.

Antrojo pasaulinio karo iš Pakeršių 1948 m. buvo ištremta į Sibirą Vlado Gylio šeima – abu tėvai su penkiais vaikais, 1946 m. suimtas ir nuteistas, kalintas ir ištremtas partizanų rėmėjas Stasys Sabaliauskas.

1949 m. kaimas įjungtas į kolūkį "Pirmyn", vėliau priklausė Kalinino vardo kolūkiui, Naujasodžio tarybiniam ūkiui, Staškūniškio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Pakeršiuose veikia Gintaro Senulio kaimo turizmo sodyba "Svajonių dvaras" (www.svajoniudvaras.lt), kurioje rengiami biliardo turnyrai.

Rytinė kaimo teritorijos dalis patenka į Baldono geomorfologinį draustinį.

Priklausė Karališkių cerkvei, dabar – Balninkų (Molėtų r.) parapijai. Kapinių nebuvo.