DRAGAUDŽIAI
  Gretimos vietovės:
ANTAPLAŠTAKIS | ARMONIŠKIAI | KARALIŠKIAI | NAUJASODIS (Kurklių) | PAKERŠIAI | VANAGAI | VARGULIAI |

2019-03-04   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 15 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Ribojasi su Vanagų, Antaplaštakio, Karališkių, Vargulių, Armoniškių, Pakeršės ir Naujasodžio kaimais.

Yra 8 sodybos – 10 gyventojų (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Staškūniškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Trys Dragaudžių kaimo jaunuoliai 1919 m. išėjo savanoriais į Lietuvos kariuomenę Nepriklausomybės ginti. Julius Leita (1896–?) tarnavo nuo 1919 m. rugpjūčio 6 d. iki 1921 m. spalio 23 d., demobilizuotas gyveno Kurklių dvare. Kazimieras Sėjūnas (1891–?) tarnavo nuo 1919 m. gegužės 25 d. iki 1920 m. birželio 11 d., už pasižymėjimą kovose apdovanotas I laipsnio Vyties Kryžiumi. Jo brolis Konstantinas Sėjūnas (1894–?) tarnavo nuo 1919 m. gegužės 20 d. iki 1920 m. gegužės 27 d. 

1923 m. kaime buvo 28 sodybos – 121 gyventojas. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 170 ha žemės. Kaime gyveno Leitų, Seniūnų, Semėnų, Subų, Augučių ir kitos šeimos. Kaime dirbo amatininkai kalviai Dobrovolskis ir Požarskas, siuvėjas Šimonis.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dragaudžių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. Partizanas Juozas Seniūnas-Lakūnas (1923–?) 1945 m. nuteistas ir kalintas, dar keli kaimo jaunuoliai, slapstęsi namuose nuo kariuomenės, buvo suimti ir kiek laiko kalinami.

1949 m. spalio 30 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn". Šiame kaime liko vienas gyventojas Jurgis Augutis, atsisakęs stoti į kolūkį ir iki gyvenimo pabaigos išlikęs ne kolūkietis, nepaisęs sovietinių represijų. Vėliau Dragaudžiai priklausė Kalinino vardo kolūkiui, Naujasodžio tarybiniam ūkiui, Staškūniškio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo. Didžioji kaimo teritorijos dalis nuo XX a. pabaigos apželdinama mišku.

Priklauso Balninkų (Molėtų r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Dragaudžiuose 1891 m. gimė laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius Kazimieras Sėjūnas, 1941 m. – transporto mechanikas, vadovas Albertas Semėnas, 1948 m. – inžinierius ir politikas Vaclovas Seniūnas, 1970 m. – bibliotekininkė ir kraštotyrininkė Janina Seniūnaitė-Uzdrienė.