PALUKNIAI
  Gretimos vietovės:
KURKLELIAI (Skiemonių) | LUKNA | PALIONYS | PAŠILIAI |

2013-12-21   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Kurklelių, Pašilių ir Palionių kaimais, Luknos viensėdžiu. Įsikūręs rytiniame Nevėžos ežero kranto, abipus krašto kelio Anykščiai–Molėtai. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upė Lukna – Nevėžos ežero intakas, čia yra jų santaka.

Yra 4 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 15 gyventojų (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 50 gyventojų. 1936 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 105,72 ha žemės padalinta 16 savininkų. Kaime gyveno Adamonių, Karvelių, Sriubų, Švilpų, Veteikių, Vitkūnų ir Žekonių šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", vėliau priklausė "Laisvojo artojo", Černiachovskio, Katlėrių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo, palukniečiai buvo laidojami Skiemonių kapinėse.

Nuo 1991 m. rengiami Paluknių kaimo kraštiečių susitikimai (nuo 1999 m. – kasmet birželio pradžioje), už nuopelnus šiam kaimui suteikiami Garbės palukniečio vardai. Jie buvo suteikti Steponui Švilpai, sukūrusiam palukniečių vėliavą, kunigui Eugenijui Staleronkai – "Paluknių kapelionui". Paluknių kaimo kraštiečių bendruomenė kaupia kaimo ir kraštiečių susitikimų dokumentinį archyvą, rašo kaimo istoriją, šiai bendruomenei vadovauja Birutė Žekonytė-Vainušienė (nuo 2002 m.).

1999 m. birželio 19 d. Paluknių kaimo žmonės tradicinių kaimo gegužinių vietoje Adamonių sodybos kieme pastatė lauko akmenų, surinktų Palukniuose, paminklą su lietu kryžiumi bei užrašu "Gyviems ir mirusiems palukniečiams. 1999" (iniciatoriai ir autoriai – Stanislovas Adamonis ir Bronius Veteikis).

Palukniuose 1933 m. gimė rašytoja Eugenija Veteikytė-Untulienė-Kreft, 1937 m. – kariškis ir visuomenininkas Stanislovas Adamonis, 1965 m. čia gimė ir gyvena sportininkas biatlonininkas, sporto organizatorius Bronius Vitkūnas.