PAULINAVA
  Gretimos vietovės:
KIRKILIŠKIAI | KURKLELIAI (Kurklių) | MAIGIAI | PADVARNINKAI (Kurklių) | PAPILĖNAI | PAVAJAI | PILVIŠKIAI (Kurklių) |

2018-06-12   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kurklių. Ribojasi su Padvarninkų, Kurklelių, Pilviškių, Kirkiliškių, Pavajų ir Maigių kaimais, Papilėnų viensėdžiu. Per kaimą eina vieškelis Šlavėnai–Kurklių II kaimas.

Yra 6 sodybos – 11 gyventojų (2001 m.), 8 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Paulinavos kaimas įsikūręs buvusio Paulinavos dvaro vietoje. XIX a. viduryje Paulinavos dvarą įsigijo iš Plukių kaimo netoli Panevėžio persikėlę Mataušas Mikalajūnas ir Rozalija Drobišaitė-Mikalajūnienė, čia turėję 180 hektarų žemės ir miško. XX a. pradžioje dvarą valdė jo anūkai pusbroliai Stanislovas Mikalajūnas (1899–1976) ir Bronius Mikalajūnas, turėję 175 ha žemės. Kadangi pusbroliai ją pasidalino, 1922 m. žemės reforma jų nelietė. 1923 m. dvare buvo 1 sodyba – 43 gyventojai.

1941 m. dvaro savininkai buvo išblaškyti: S. Mikalajūnas ir jo sūnus Vytautas (1921–1981) slapstėsi nuo tremties, paskui persikėlė į Lenkiją, Stanislovo žmona Teklė Tarnauskaitė-Mikalajūnienė (1900–1981) su dukterimis Aldona (g. 1932 m.) ir Elena (g. 1923 m.) 1941 m. birželį ištremtos į Sibirą (Rusija) ir gyveno tremtyje iki 1959 m. Dvaras buvo apleistas ir sunyko.

Paulinavos dvare Stanislovo Mikalajūno lėšomis ir pastangomis buvo pastatyta pradžios mokykla, bet veikė neilgai.

1945 m. balandžio 28 d. kautynėse prie Paulinavos dvaro žuvo šeši Jono Raudonikio-Patašono būrio partizanai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Naujoji vaga", vėliau priklausė "Aušros", "Tiesos", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo. Dabar Paulinavos kaimo laukuose įrengtos bendrovės "Vaja Farm" mėsinių galvijų ganyklos, atkuriama ir tvarkoma dvaro sodybvietė.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Paulinavoje 1928 m. gimė miškininkas vadovas Ipolitas Rapolas Laurinavičius.