MAIGIAI
  Gretimos vietovės:
AŽUGOJAI | DESIUŠKIAI | LUKOŠIŠKIAI | PAULINAVA | PAVAJAI | PILVIŠKIAI (Kurklių) | STORIAI | ŠLAVĖNAI | VAIŠVILIŠKIAI (Skiemonių) | VAIVERIŠKIAI |

2013-11-27   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 8 kilometrų į pietus nuo Anykščių. Ribojasi su Pavajų, Paulinavos, Pilviškių, Vaišviliškių, Desiuškių, Storių, Ažugojų, Lukošiškių ir Šlavėnų kaimais, Vaiveriškių viensėdžiu. Įsikūręs į rytus nuo kelio Šlavėnai–Kurklių II kaimas ir į vakarus nuo kelio Anykščiai–Kurklių II kaimas. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Nevėžos ežero.

Yra 3 sodybos – 9 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šlavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 18 sodybų – 107 gyventojai. Greta kaimo buvo ir Maigių palivarkas, kur 1923 m. buvo 4 sodybos – 32 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Maigių viensėdžiai – 14 sodybų, 8 gyventojai. 1936 m. Maigių kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 340,60 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Maigių buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Kalinino vardo kolūkį, vėliau priklausė "Auksinės varpos", Puntuko kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, apaugusios mišku, likę keletas kryžių.

Maigiuose 1897 m. gimė laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius Petras Gliaudelis.