PILYPAI
  Gretimos vietovės:
JAKŪNAI | KABOŠIAI | PAPRAGIAI | SABULIAI | SVIRNAI I (Aukštieji) | ŽIBUČIAI (Kavarsko) |

2016-06-01   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Įsikūręs į pietus nuo kelio Kavarskas–Taujėnai. Ribojasi su Papragių, Sabulių, Svirnų I, Kabošių, Žibučių, Jakūnų kaimais.

Yra 4 sodybos – 6 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Vietovė iki XX a. pradžios buvo vadinama ir Aukštaisiais Papragiais. Pasak vietinių gyventojų, Pilypais šį kaimą ėmę vadinti Pirmojo pasaulinio karo metais 1916–1918 m. jį užėmę ir administravę vokiečiai, toks vardas likęs ir jiems pasitraukus. Tačiau archyviniai carinės Rusijos dokumentai liudija 1878 ir 1881 m. čia jau buvus Pilypų (Filipy) kaimą.

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 59 gyventojai. 1923 m. taip pat minimas Pilypų (Javovičės) viensėdis – 1 sodyba, 9 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 133,07 ha žemės.

Iki 1940 m. Stepono Putnos namuose veikė Pilypų pradžios mokykla kaip atskiras Svirnų pradinės mokyklos komplektas, joje kasmet mokėsi apie 20 mokinių. Apie 1935 m. vaikus mokė Šimbelytė, 1939–1940 m. su I–IV skyriais dirbo mokytoja Sofija Klygienė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pilypų buvo ištremti į Sibirą 9 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Spartuolis", vėliau priklausė "Nugalėtojo", "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

2002 m. kaime buvo pastatytas metalinis kryžius šio kaimo atminimui. Jo postamento piramidė sukrauta iš lauko akmenų, kurie simbolizuoja po visą pasaulį pasklidusius ar Anapilin iškeliavusius Pilypų kaimo žmones.

Kraštotyrininkė Natalija Daniūnaitė surinko kaimo istorijos žinias ir parašė trumpą Pilypų kaimo istoriją, kuri paskelbta Stasės Kisielienės knygoje "Kaip nepamiršti..." (2002 m.).

Pilypuose 1925 m. gimė pedagogė istorijos mokytoja ir kraštotyrininkė Natalija Daniūnaitė, 1927 m. – pedagogas edukologas, sporto organizatorius Jonas Daniūnas.