PAPRAGIAI
  Gretimos vietovės:
GIRELĖ (Kavarsko) | JAKŪNAI | PILĖNAI | PILYPAI | PUMPUČIAI | SVIRNAI I (Aukštieji) |

2022-06-01   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 3 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Pumpučių, Pilypų, I Svirnų, Girelės ir Jakūnų kaimais, Pilėnų viensėdžiu. Įsikūręs abipus vieškelio Kavarskas–Taujėnai.

Yra 12 sodybų – 14 gyventojų (2001 m.), 16 gyventojų (2011 m.). Priklauso Kavarsko kaimo seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo pievos, vadinamos Pragais. Anksčiau kaimas buvo vadinamas Žemaisiais Pilypais.

1923 m. kaime buvo 21 sodyba – 114 gyventojų. 1923 m. taip pat minimi Papragių vienkiemiai – 2 sodybos, 20 gyventojų. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 277,14 ha žemės.

1921 m. pradėjo veikti Papragių pradinė mokykla, kuri įsikūrė išnuomotose patalpose. Pirmaisiais mokslo metais mokykloje buvo tik I–II skyriai, mokytoja buvo paskirta M. Zubernaitė. 1926–1927 m. mokykloje mokėsi 32 vaikai. 1930–1931 m. mokykla buvo įjungta į Svirnų pradinę mokyklą kaip atskiras komplektas. Nuo 1928 m. dirbusį mokytoją Kazį Paulauską 1932–1933 m. pakeitė Pranas Raškus.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Papragių buvo ištremta į Sibirą 16 asmenų.

1949 m. gegužės 7 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Spindulys", vėliau priklausė "Nugalėtojo", "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Ukmergės apskrities Kavarsko valsčiaus (vėliau – Kavarsko rajono) Papragių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kavarsko apylinkės.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Papragiuose 1897 m. gimė kariškis ir policijos pareigūnas Aleksandras Sadauskas.