SVIRNAI I (Aukštieji)
  Gretimos vietovės:
FERDINANTAVA | PAPRAGIAI | PILYPAI | PUMPUČIAI | SABULIAI | SVIRNAI II (Žemieji) |

2013-12-07   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 4 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Ferdinantavos, Svirnų II, Sabulių, Pilypų, Papragių ir Pumpučių kaimais. Įsikūręs į vakarus nuo krašto kelio Anykščiai–Ukmergė. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Svirų miško.

Yra 8 sodybos – 33 gyventojai (2001 m.), 20 gyventojų (2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Istoriniuose šaltiniuose 1593 m. minimas Svirnų dvaras ir laukas. 1923 m. dvare buvo 4 sodybos – 84 gyventojai. Dvaro savininkai buvo Tanskų šeima, šalia dvaro pastatų buvo 1,5 ha parkas. 1932 m. buvo vykdoma Aukštųjų Svirnų dvaro parceliacija, dvaro savininkai Tanskai valdė 219,27 ha žemės. Kaimas įsikūrė dvaro teritorijoje.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Aukštųjų Svirnų buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

Apie 1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Romualdo Kubaičio (ūkininkavimo kryptis – augalininkystė).

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Išlikę Aukštųjų Svirnų dvaro centriniai rūmai, tvartas, buvę kumetynai, rūsys-ledaunė bei dvaro parkas.

Svirnuose 1794 m. gimė pedagogas Adomas Mataušas Bartoševičius, 1934 m. – gydytojas Albertas Griganavičius, 1946 m. – žurnalistė ir vertėja Marytė Rūta Mikutienė-Štukėnaitė, 1973 m. – literatė Zita Butkutė