SARICKAI
  Gretimos vietovės:
GYVATYNĖ | LINKSMAVIETĖ | MIŠKINIŠKIAI I | ŠLAPELĖS | UŽUNVĖŽIAI | UŽUORAISTIS | VILDIŠKIAI |

2022-05-17   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 7 kilometrų į vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Vildiškių, Šlapelių, Linksmavietės, Gyvatynės, Užunvėžių ir Miškiniškių I kaimais, Užuoraisčio viensėdžiu, Molėtų rajono Želtiškių ir Mokylių kaimais. Įsikūręs abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Pietvakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Šventišiaus ežerėlio, šiauriniame tyvuliuoja tvenkiniai.

Yra 14 sodybų – 27 gyventojai (2001 m.), 21 gyventojas (2011 m.). Priklauso Pūstalaukių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Sarickų kaimas anksčiau vadintas Sirutiškiais. Jis minimas 1791–1799 m. metrikų knygose kaip Skiemonių parapijai priklausantis dvaras Siruciškis bei jo gyventojai – Ruščikas, Kaisinskai, Chlevinskiai bei kiti. 1914 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet buvo 20 sodybų. 1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 132 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sarickų buvo ištremta į Sibirą 11 asmenų. 1948 m. gegužės 22 d. į Krasnojarsko kraštą (Sibiras, Rusija) išvežti Veronika Leščienė (1896–?), Henrikas Leščius (1909–?) ir Izidorius Leščius (1922–?), iš tremties paleisti 1957 m. vasarą; Juozas Bajarūnas (1893–?) ir Kamilė Jurgelėnaitė (1896–?), iš tremties paleisti 1956 m. pavasarį; Adomas Masiulis (1875 – po 1948), miręs tremtyje, ir jo sūnus Alfonsas Masiulis (g. 1935 m.), paleistas iš tremties 1957 m. pabaigoje. 1949 m. kovo 25 d. į Irkutsko sritį (Sibiras, Rusija) ištremta Mackevičių šeima: Ona Mackevičiūtė (1880– po 1949), mirusi tremtyje, Julija Mackevičiūtė (1916–?) ir jos broliai Napoleonas Mackevičius (1918–?) ir Simonas Mackevičius (g. 1932 m.), paleisti iš tremties 1957 m. pabaigoje.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažiba", vėliau priklausė "Raudonosios žvaigždės", Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Dabar stambiausi ūkiai – Algio Masiulio (tvenkinių žuvininkystė), Broniaus Vilkicko mišrus ūkis.

Sarickų kaime, savo senelių sodyboje, kuriasi ir vasaras praleidžia kinematografininkas dokumentinio kino kūrėjas Arūnas Matelis.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.