VILDIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
MELĖNAI | MIŠKINIŠKIAI I | PŪSTALAUKIAI | SARICKAI | ŽELTIŠKIAI |

2024-02-12   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 3 kilometrų į vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Sarickų, Melėnų, Želtiškių, Miškiniškių I, Pūstalaukių kaimais. Įsikūręs į pietus nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai.

Yra 9 sodybos – 16 gyventojų (2001 m.), 18 gyventojų (2011 m.). Priklauso Pūstalaukių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 17 sodybų – 92 gyventojai. 1929 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 199,25 ha žemės padalinta 19 savininkų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vildiškių buvo ištremti į Sibirą 6 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Skiemonių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Vildiškių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Skiemonių apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažiba", vėliau priklausė "Raudonosios žvaigždės", Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

XX a. 6–8 dešimtmečiais Vildiškių kaimo laukuose buvo pastatyta kolūkinė gyvenvietė, kuri sujungė Pūstaulaukių bei Vildiškių kaimus.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Vildiškiuose 1928 m. gimė pedagogė Angelė Sližytė-Vilkončienė, 1933 m. – žurnalistas ir ekonomistas Antanas Ragaišis.