TRAKINIAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
BUIVYDAI | DIKTARAI | GIKONYS | KLEVĖNAI | MIŠKINIŠKIAI II | PAGRĮŽAI |

2015-07-03   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Diktarų, Gikonių, Buivydų, Klevėnų, Pagrįžų ir Miškiniškių II kaimais. Įsikūręs abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 42 gyventojai. 1939 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 62,12 ha žemės išdalinta 13 savininkų. Tuo metu kaime gyveno Bobeliai, Dilienė, Igno Jakštonio šeima, Mišinienė, Tado Medalsko-Lesčiaus šeima, Karveliai, Antano ir Juozo Nargėlų šeimos, Naruševičiai, Kvykliai, Vlado Stankevičiaus šeima, Riauba ir Češūnai.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1951 m. spalio 2 d., iš Trakinių buvo ištremta į Sibirą Češūnų šeima: Petras Češūnas (1891–?), Ona Češūnienė (1905–?) bei jų vaikai Bronislovas Češūnas (g. 1932 m.) ir Danutė Češūnaitė (g. 1937 m.), iki 1957 m. laikyti Tomsko srityje (Rusija).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Artojas", vėliau priklausė "Kolektyvinio darbo", M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo. Jau nuo 1986 m. kaime neliko nė vienos nuolat gyvenamos sodybos.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Trakinių kaimo istorija pristatoma kraštotyrininko Jono Sriubo kraštotyros savilaidos leidinyje "Trakiniai ir jų praeitis (Skiemonių seniūnija)" (2015 m.).