ANTANUVKA
  Gretimos vietovės:
JANAPOLIS (Kurklių) | JANONYS | KURKLIAI | ŠILINĖ |

2017-05-25   |   Spausdinti

Viensėdis Kurklių seniūnijoje už 1 kilometro į vakarus nuo Kurklių. Ribojasi su Kurklių miesteliu, Janonių, Šilinės ir Janapolio kaimais, Kurklių viensėdžiu. Vensėdį kerta Kurklių–Kavarsko kelias. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Užjudinio miško, pietiniu teka upelis Judinys – kairysis Šventosios intakas.

Negyvenamas  viensėdis (2001 ir 2011 m.). Duomenų apie išregistravimą nėra.

Viensėdžio teritorijoje plečiamas Kurklių žvyro karjeras.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.