JANONYS
  Gretimos vietovės:
ANTANUVKA | BURIA | DŽIUGAI | GUDONIAI | KURKLIAI | MEDŽIOČIAI | PLOTAI (Kavarsko) | VAIČIULIŠKIAI |

2024-05-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į pietryčius nuo Kavarsko. Per kaimą teka upelis Judinys – Šventosios kairysis intakas. Ribojasi su Kurklių miesteliu, Gudonių, Džiugų, Vaičiuliškių, Burios, Medžiočių ir Žaliosios kaimais, Antanuvkos ir Plotų viensėdžiais. Per kaimą eina vieškelis Staškūniškis–Kurkliai.

Yra 29 sodybos – 43 gyventojai (2001 m.), 33 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodo leidinyje minimi Kavarsko parapijos kaimai, tarp jų – ir Janonys.

Kaimas įsikūręs greta Janonių dvaro, kuris XIX a. priklausė Siesickiams. Dvaro savininkams nusigyvenus, XIX a. pabaigoje dvaras buvo parduotas Maciejauskams (kunigo Jono Maciejausko brolio šeimai), vėliau jį valdė ir prižiūrėjo viena iš šio dvarininko dukterų Ona Maciejauskaitė, ištekėjusi už gydytojo Jono Brazausko iš Jokūbavos. 1937 m. kaip Janonių dvaro savininkai minimi Ona Brazauskienė ir Povilas Žarnauskas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Brazauskai pasitraukė į Lenkiją.

1923 m. kaime buvo 31 sodyba – 133 gyventojai, Janonių dvare – 1 sodyba, 36 gyventojai. 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 239,57 ha žemės.

Janonių kaime veikė Šaulių organizacija, vadovaujama Motiejaus Urbono.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Janonių buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. birželio 4 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tiesa", vėliau iki 1965 m. priklausė "Jaunosios gvardijos" kolūkiui, 1965–1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Išlikę Janonių buvusio dvaro ūkiniai pastatai – tvartas, svirnas. Į šiaurę nuo pastatų, Judinio upelio šlaite, yra parkas ir sodas.

Janonyse 1898 m. gimė Kanados lietuvių visuomenininkas Mykolas Januška ir laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius Antanas Misikonis, 1906 m. – Kanados lietuvių visuomenininkas Vincas Januška, 1916 m. – ekonomistas verslininkas ir Kanados lietuvių visuomenininkas Petras Januška, 1921 m. – pedagogė ir visuomenininkė Marija Januškaitė-Kriaučiūnienė, 1928 m. – literatė Janina Mackevičiūtė-Brokevičienė.