Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
GIKONYS
2021-04-24

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Įsikūręs į pietus nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Diktarų, Miškiniškių II, Mikoliškio, Trakinių, Kampinių, Žibučių ir Antaniškio kaimais, Galinių viensėdžiu ir Utenos rajono Labeikių kaimu.

Yra 18 sodybų – 26 gyventojai (2001 m.), 30 gyventojų (2011 m.). Priklauso Skiemonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Gikonių kaime nuo 2011 m. yra Gikonių gatvė.

Bajorkaimis Gikonys atsirado maždaug prieš 500 metų miško apsuptoje dykvietėje, atsiradusioje kertant miškus ir taip plečiant dirbamos žemės plotus. Iš senolių pasakojimų manoma, kad šio kaimo pavadinimas yra kilęs nuo žodžio "diko", reiškiančio laukinę (uždarą) vietovę.

Gikonys (Gikany) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui.  1765 metų inventoriuje minimi 8 Gikonių kaimo gyventojai, mokėję valstybei mokesčius.

1923 m. kaime buvo 19 sodybų – 112 gyventojų. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 331,56 ha žemės.

1947 m. Gikonyse, Prano Kisieliaus namuose, buvo įkurta pradžios mokykla, pirmasis mokytojas buvo Paukštė, vėliau dirbo Albina Žukauskaitė-Šapalienė. 1949 m. Gikonių pradžios mokykloje mokėsi 44 vaikai. Vėliau apleistas Petronių namas buvo pervežtas iš Diktarų kaimo ir pastatytas Gikonyse, kur ir buvo įrengta pradžios mokykla. 1951–1972 m. mokytoja ir šios mokyklos vedėja dirbo Vanda Deveikytė-Juodzevičienė, 1972–1974 m. – Ona Namajūnienė. 1974 m. Gikonių pradinė mokykla buvo uždaryta.

1949 m. balandžio 12 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Ąžuolas", vėliau priklausė "Kolektyvinio darbo", Diktarų, M. Melnikaitės, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likę 2 antkapiniai paminklai su metaliniais kryžiais.

Gikonyse 1893 m. gimė teisininkas Vincas Augulis-Kazlauskas, 1903 m. – pedagogas Kazimieras Augulis, 1907 m. – kunigas Mykolas Juodelis, 1929 m. – mokslininkas matematikas Jonas Kisielius.

Jonas Sriubas paruošė ir nedideliu tiražu padaugino kraštotyros leidinį "Gikonių kaimas" (2002 m.).