Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PAPARTYNĖ (Traupio)
2022-06-30

Viensėdis Traupio seniūnijoje už 5 kilometrų į rytus nuo Traupio. Ribojasi su Mackeliškių, Pusbačkių, Gričių, Gudžiupio, Serbentavos ir Surdaugių kaimais. Per kaimą teka upelis Nevėžė – Pienios dešinysis intakas. Kaimą supa miškai: iš pietų – Tumėjos miškas, iš rytų – Vėžio miškas, iš šiaurės – Butleriškio miškas.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.). Papartynės  vienkiemis 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Surdaugių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Papartynės viensėdžio vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

XX a. pradžioje nuo kaimo atskilus Serbentavai, 1923 m. jame liko 1 sodyba – 9 gyventojai, gyveno ūkininko Viktoro Stalnionio šeima. Jo sūnūs vėliau įsikūrė gretimuose viensėdžiuose: Papartynėje liko Alfonsas, o Viktoras – Gričių viensėdyje. Papartynės kaimas turėjo 66 ha žemės. 1936–1944 m. kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo Papartynėje 1946 m. vasario 4 d. buvo suimtas laisvės gynėjas Alfonsas Stalnionis (1915–?), iki 1955 m. kalintas Norilsko (Krasnojarsko kraštas, Rusija) lageriuose, vėliau iš Papartynės buvo ištremta į Sibirą jo žmona – 1948 m. gegužės 22 d. į Manos rajoną (Krasnojarsko kraštas, Rusija) išvežta Janina Stalnionienė (1924–?).

1948 m. lapkričio 13 d. Repšėnų miške prie Papartynės kaimo buvo išduoti ir stovyklavietėje kareivių apsupti Antano Jagėlos-Ąžuolo vadovaujamos Butageidžio kuopos partizanai, žuvo pats kuopos vadas, Jonas Dagelis-Gintaras (1903–1948) ir Danutė Dovydėnaitė-Laumė (1927–1948), dar trys: Anicetas Simanonis-Sigitas, Teodoras Kvyklys-Klajūnas ir Antanas Blauzdys-Konkurentas įstengė išsiveržti iš apsupties ir išsigelbėti.

Nacionalizuotuose Stalnionių namuose 1948–1953 m. veikė Gričių pradinė mokykla, kol buvo uždaryta.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nevėžis", vėliau iki 1992 m. priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.

Papartynėje 1956 m. gimė gydytojas ir kraštotyrininkas Robertas Patamsis.