Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
RAŠIMAI
2013-12-03

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 5 kilometrų į vakarus nuo Debeikių. Įsikūręs į rytus nuo krašto kelio Anykščiai–Rokiškis. Ribojasi su Stanislavos, Gintinių, Sindrių, Leliūnų, Užulieknio, Zigmantavos ir Rašimėlių kaimais, Jankaviškio bei Vingerykštės viensėdžiais.

Yra 6 sodybos – 11 gyventojų (2001m.), 8 gyventojai (2011 m.). Priklauso Čekonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Rašimai (Raszni dworne) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Senieji gyventojai girdėję, jog šioje vietoje buvęs Rašimų dvaras, nuo kurio kaimas ir gavo pavadinimą Rašimai.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 46 gyventojai, turėjo 145 ha žemės. Apie 1940 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Rašimų buvo ištremta į Sibirą 11 asmenų, tarp jų – Broniaus Tumasonio ir Stefanijos Pilkauskaitės-Tumasonienės šeima.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pergalė", vėliau priklausė "Už taiką", "Tarybinio artojo", "Ateities", Debeikių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Apie 1956 m. Rašimų kaime neilgai veikė pradinė mokykla.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Rašimuose 1909 m. gimė gydytojas Vaclovas Petras Tumasonis, 1919 m. – aklųjų pedagogė Janina Tumasonytė.