Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
BUTKIŠKIS
2015-07-30

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 2 kilometrų į vakarus nuo Andrioniškio. Įsikūręs dešiniajame Griežos upelio krante į pietus nuo upelio. Ribojasi su Pagriežių, Svilelių, Andrioniškio ir  Zabelynės kaimais.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Padvarninkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 17 gyventojų. Vieną iš šių sodybų XX a. pradžioje savo tėviškėje pasistatė inžinierius Pranciškus Markūnas.

1949 m. rugsėjo 28 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pagriežiai", vėliau iki 1992 m. priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Alberto Kaušpėdo (ūkininkavimo kryptis – augalininkystė).

Priklauso Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.

1949 m. spalio 28 d. Butkiškio kaime NKVD kareiviai ir stribai apsupo Jovaišų sodybą, kurioje buvo įrengta Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo slėptuvė. Žuvo trys laisvės gynėjai: Antanas Slučka-Šarūnas, Šiaurės Rytų Lietuvos srities vadas, bei Šarūno rinktinės partizanai Joana Railaitė-Varčiūnienė-Slučkienė-Neringa ir Juozas Jovaiša-Lokys (1922–1949), dar trys asmenys buvo suimti.

Laisvės gynėjų žūties vieta yra valstybės saugomas kultūros vertybių registro objektas (nuo 2000 m., kodas 17259), paminklinės teritorijos plotas 100 kv. m.  Buvusios slėptuvės vietoje žuvusių artimųjų iniciatyva pastatytas medinis kryžius bei akmeninis paminklas su iškaltu įrašu: "Šioje vietoje 1949 m. X. 29 d. / žuvo Lietuvos partizanai / Slučka Antanas-Šarūnas / 37 m. amž. / Slučkienė Joana-Neringa / 29 m. amž. / Jovaiša Juozas / 27 m. amž." (1990 m.).

Butkiškyje 1873 m. gimė inžinierius, Andrioniškio bažnyčios statybos fundatorius Pranciškus Markūnas, 1938 m. – choreografė Stanislava Jakubėnaitė-Bilevičienė