Jonas MAŽELIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 0000-00-00
Gimimo vietovė: Alantos apylinkės (Molėtų r.)

Trumpai:
Teisininkas, teisėjas, notaras, visuomenininkas

2016-09-20   |   Spausdinti

Baigė kelias gimnazijos klases. Studijavo teisę.

1911 m. J. Maželis gyveno Kaune, vėliau iki 1915 m. dirbo Svėdasų valsčiaus raštininku Kunigiškių kaime (Anykščių r.). Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, jis pasitraukė į Rusiją, gyveno Voroneže.

1918 m. J. Maželis grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje ir buvo bolševikinės V. Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujamos Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės komisaras.

1924–1940 m. J. Maželis gyveno ir dirbo Anykščiuose. Nuo 1924 m. kovo 1 d. jis buvo pirmasis Anykščių taikos teisėjas, šias pareigas ėjęs ketverius metus.

Paskirtas 1928 m. balandžio 1 d., 1928–1940 m. J. Maželis dirbo Anykščių notaru. Jis taip pat buvo Anykščių kooperatyvo "Aruodas", turėjusio 90 narių, pirmininkas.

J. Maželis aktyviai dalyvavo Anykščių inteligentų kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. 1925 m. jis kartu su Adomu Laskausku, Antanu Žukausku, Jonu Puodžiūnu ir Pauliumi Veteikiu įsteigė Anykščiuose vieną pirmųjų laisvalaikio veiklos visuomeninių organizacijų – Visuomenės klubą.

Jis buvo šaulys, Anykščių šaulių klubo steigėjas (kartu su Juozu Rameliu, Jonu Mačeika ir Jurgiu Rimkumi, 1933 m.), Iškylų komiteto narys (kartu su Antanu Vienuoliu-Žukausku, Tomu Glodu ir Jonu Mačeika), Tėvynės Sąjungos Anykščių skyriaus valdybos narys, iždininkas (nuo 1939 m.).

1937–1940 m. J. Maželis buvo ir Anykščių Ugniagesių draugijos valdybos narys bei revizijos komisijos narys. Tačiau 1940 m. vasario 8 d. Anykščiuose sudegus notaro J. Maželio biurui, mieste buvo atskleisti savanorių ugniagesių darbo trūkumai ir pradėta burti alternatyvi šaulių ugniagesių komanda. J. Maželis buvo vienas iš jos kūrimo iniciatorių, bylinėjosi su savanoriais ugniagesiais dėl jo biurui padarytos žalos, bet savo tiesos neįrodė ir iš ugniagesių draugijos pasitraukė.

Nuo 1940 m. jis gyveno Utenoje. Po Antrojo pasaulinio karo J. Maželis sovietinės valdžios buvo areštuotas, tačiau teisme pats be advokato apsigynė ir buvo išteisintas.

Buvo vedęs, žmona Marijona Audenytė-Maželienė. Sūnūs: Antanas Maželis (1911–?) – valstybės tarnautojas, Vytautas Maželis (1914–2008) – kariškis ir teisininkas, fotografas, 1941 m. sukilimo Kaune organizatorius, emigrantas JAV.

Mirė (?)