Povilas MASILIONIS
  Gimimo data: 1939-07-09
Gimimo vietovė: Nakonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, leidėjas, vadovas, literatas

2017-01-19   |   Spausdinti

1959 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1959–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos ir istorijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijuodamas buvo lituanistų kurso profsąjungos pirmininkas.

Mirus motinai, 1962 m. P. Masilionis grįžo į tėviškę Nakonių kaime ir 1962–1964 m. dirbo Anykščių rajono "Gegužės 1-osios" kolūkio (centras – Vašuokėnai) partinės organizacijos sekretoriumi. 1962–1964 m. jis tęsė ir baigė studijas neakivaizdžiai, parengė ir apsigynė diplominį darbą "Poezija ir gyvenimas".

1964–1970 m. P. Masilionis buvo Molėtų rajono laikraščio "Pirmyn" redaktoriaus pavaduotojas.

1970–1972 m. jis tęsė studijas Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) aukštojoje partinėje mokykloje.

1972–1979 m. P. Masilionis dirbo Jonavos rajono laikraščio "Jonavos balsas" redaktoriumi, suburė Jonavoje pirmąjį literatų ir poezijos mėgėjų klubą "J. B. klubas", kurio pagrindu vėliau susikūrė Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.

Nuo 1980 m. iki šiol jis gyvena ir dirba Vilniuje.

1979–1980 m. P. Masilionis buvo Politinio švietimo namų konsultantas, 1980–1988 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete Propagandos ir agitacijos skyriaus Spaudos sektoriaus instruktoriumi.

1988–1990 m. jis buvo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto teorinio ir politinio žurnalo "Komunistas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1990–1993 m. – žurnalo "Politika" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

Nuo 1994 m. iki šiol jis yra uždarosios akcinės bendrovės "Mūsų gairės" (leidykla "Gairės") direktorius, redaguoja ir leidžia daugiausia publicistinius leidinius, grožinę literatūrą, paruošė ir išleido apie 150 knygų. 1994–2004 m. jis taip pat buvo visuomenės, politikos ir kultūros žurnalo "Gairės" vyriausiasis redaktorius.

2007 m. ir nuo 2008 m. kovo iki 2009 m. balandžio P. Masilionis buvo nepartinio kairiosios minties dvisavaitinio laikraščio "Opozicija" laikinasis redaktorius.

Nuo 1950 m. P. Masilionis rašo eilėraščius, sekdamas Algimantu Baltakiu, juos publikavo rajonų ir respublikinėje spaudoje. Jo satyrinė poema "Meilė iš butelio" (1967 m.) neišliko, tačiau paskatino vėliau kurti satyrinius eilėraščius ir parodijas. Jo parodijos publikuotos rinkinyje "Velnio tuzinas" (1977 m.), antologijoje "Lietuvių epigrama ir parodija" (1983 m.).

Jis taip pat rašo literatūros kritikos publikacijas, 1962 m. laimėjo I vietą Vilniaus universiteto konkurse už darbą "Jaudinančios mūsų apsakymo problemos".

P. Masilionis parašė ir išleido knygas:

1979 m. – "Šešiasdešimt dveji metai su Spalio vėliava : medžiaga lektoriui" (informacinė brošiūra).

1999 m. – "Sukryžiuotų kalavijų karalystėje : nešukuota publicistika".

2007 m. – "Peliukų vasara" (eilėraščiai vaikams).

2009 m. – "Rasota akmenų tyla" (eilėraščiai, parodijos).

2014 m. – "Gyvenimo gabalai : nešukuota publicistika".

2015 m. – "Išsovietintoj Lietuvoj : satyros".

P. Masilionis sudarė informacinius leidinius "Nepriklausomybės žingsniai" (su Povilu Lapeikiu ir Vaclovu Paulausku), "Kas yra kas Lietuvoje 1997" (su V. Paulausku, 1997 m.), "Nepriklausomybės ir demokratijos žingsniai : 1989–1999 metų kronika" (su P. Lapeikiu ir V. Paulausku, 1999 m., kitas papildytas leidimas – 2011 m.), "Partizanų teroro aukų atminimo knyga" (2011 m.).

P. Masilionis buvo Lietuvos komunistų partijos, savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos narys, dabar yra nepartinis.

Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.

Vedęs.