Natalija Ona VARAŠKAITĖ
  Gimimo data: 1927-01-18
Gimimo vietovė: Trakėnų k. (Kalvarijos savivaldybė)

Trumpai:
Pedagogė matematikos mokytoja, vadovė, sportininkė šachmatininkė

2019-03-04   |   Spausdinti

Tėvas Jonas Varaška (1903–?) – žemdirbys ūkininkas, savanoris Lietuvos nepriklausomybės gynėjas.

1945–1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo matematikos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1951 m. iki gyvenimo pabaigos N. Varaškaitė gyveno Anykščių rajone ir dirbo pedagoginį darbą.

1951–1955 m. ji dirbo Svėdasų vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, 1952–1953 m. buvo ir Kunigiškių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos vyriausioji pionierių vadovė. 1953–1955 m. ji buvo Svėdasų vidurinės mokyklos direktoriaus (Vaclovo Dulevičiaus) pavaduotoja mokymo reikalams.

1955 m. pavasarį pakviesta į Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrių, N. Varaškaitė trumpai dirbo administratore-inspektore, paskui 1955–1959 m. buvo šio skyriaus vedėja. 1958–1959 m. ji buvo ir Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos matematikos mokytoja.

Paskirta 1959 m. rugsėjį, 1959–1967 m. N. Varaškaitė dirbo Anykščių 1-osios septynmetės, paskui aštuonmetės mokyklos direktore, buvo paskutinioji tokios mokyklos vadovė, kol ši mokykla buvo pertvarkyta į Anykščių 2-ąją vidurinę (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 1967–1972 m. ji buvo Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos direktoriaus (Dionizo Petronio) pavaduotoja, šios mokyklos matematikos mokytoja.

Nuo 1972 m. N. Varaškaitė liko dirbti Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, kol 1982 m. išėjo į pensiją. Paskui 1982–1987 m. su pertraukomis ji dar dirbo pavaduojančiąja matematikos mokytoja Anykščių Antano Vienuolio ir 3-ojoje vidurinėse mokyklose, Ažuožerių aštuonmetėje ir Burbiškio nepilnojoje vidurinėje mokyklose.

Laisvalaikiu žaisdavo šachmatais, buvo aktyvi šios sporto šakos propaguotoja ir turnyrų dalyvė Anykščiuose.

Šeimos nesukūrė.

Mirė 2006 m. kovo 26 d. Anykščiuose. Palaidota Kalvarijos kapinėse šeimos kape.