Julius BAUSYS
  Gimimo data: 1904-01-18
Gimimo vietovė: Skauradų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Agronomas, žurnalistas

2018-10-10   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas, Rapolo sūnus, Bausys ir Antanina Vidugirytė-Bausienė – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir sesuo: Paulina Bausytė-Juospaitienė (apie 1889 – po 1955) – žemdirbė, 1948–1955 m. tremtinė Buriatijoje, Jonas Bausys (1891–1963) – žemdirbys, 1948–1959 m. tremtinys Buriatijoje, Juozas Bausys (1897–1920) – kariškis, žuvęs Lietuvos Nepriklausomybės kovose, ir Karolis Bausys (1900–1919) – Lietuvos kariuomenės savanoris, miręs karo tarnyboje. Pusbroliai (tėvo brolio Jurgio sūnūs): Aleksas Bausys (1895–1979) – laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyties Kryžiaus ordininkas, žemdirbys, Adolfas Bausys (1903–1945) – kunigas.

1904 m. sausio 25 d. Traupio bažnyčioje jį pakrikštijo altarista vikaras Stanislovas Jacevičius, krikštatėviai buvo Kazimieras Bausys ir Salomėja Bausytė.

1936 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje (Kėdainių r.), įgijo agronomo išsilavinimą.

1936 m. J. Bausys organizavo Radviliškio bandymų stotį ir 1936–1944 m. joje dirbo, tirdamas pelkių kultūrinimą.

1944–1956 m. jis dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje. 1956–1963 m. jis buvo žurnalo "Socialistinis žemės ūkis" (nuo 1963 m. – "Žemės ūkis") redaktoriaus pavaduotojas.

J. Bausys parašė straipsnių žemės ūkio organizavimo ir žemdirbystės klausimais, išleido brošiūrų žemės ūkio specialistams.

J. Bausio išleisti metodiniai leidiniai:

1947 m. – Tinkamiausias lauko kultūrų sėjos laikas".

1948 m. – "Javų sėklinių pasėlių agrotechnika" (su M. Overka).

1952 m. – "Dirvožemis ir jo derlingumas".

1955 m. – "Kukurūzams – gerą priežiūrą!".

1956 m. – "Lauko augalų agrotechnika" , "Už gausų daugiamečių žolių derlių : Kapsuko raj. "Šešupės" kolūkio patyrimas" (rusų kalba), "Rudenį suarkime dirvas lysvėmis".

1957 m. – "Dirvų paruošimas žiemkenčiams".

1959 m. –  "Agronomo žinynas" (leidinio sudarytojas).

Mirė 1963 m. gegužės 17 d. Vilniuje.